Sökning: "Steijner Matilda"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Steijner Matilda.

  1. 1. Rektorers perspektiv på inkludering av grundsärskolans elever i grundskolans fritidshem

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Steijner Matilda; Matilda Steijner; [2019]
    Nyckelord :Delaktighet; Fritidshem; Inkludering; Intellektuell funktionsvariant; Grundsärskolan;

    Sammanfattning : I Sverige strävar vi sedan ett tag tillbaka efter en skola för alla. Vad en skola för alla betyder är tolkningsbart och vad det innebär i praktiken beror på vem som tolkar. Det kanske mest diskuterade inom debatten är grundsärskoleelevernas plats i den svenska skolan. LÄS MER