Sökning: "Stella Björk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stella Björk.

  1. 1. ”När man själv rasar,var finns nåden?” : Analys av Stella Björk i Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter i förhållande till den typiska chick lit-karaktären.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Litteraturvetenskap

    Författare :Erica Engdahl; [2010]
    Nyckelord :chick lit; tematik; relationer; miljö; genre; Bridget Jones’s Diary; Rebell med frusna fötter; karaktärsbeskrivning;

    Sammanfattning : Denna uppsats syfte är en tematisk jämförelse mellan Johanna Nilssons Rebell med frusna fötter och Helen Fieldings Bridget Jones’s Diary beträffande huvudkaraktärerna för att komma fram till hur felplacerad Stella Björk skulle vara i en chick lit-berättelse. Jag använder Bridget som representativ för en typisk huvudkaraktär i chick lit då det är vid publiceringen av Bridget Jones’s Diary forskarna anser att chick lit föddes. LÄS MER