Sökning: "Stella Lövgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stella Lövgren.

  1. 1. Symboler i en ordlös serienovell

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Stella Lövgren; [2019]
    Nyckelord :comics; semiotics; drooker; wordless; novel; layout; communication;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar den ordlösa grafiska novellen Home av Eric Drooker, en tecknad serienovell på 42 sidor där Drooker använder sig av specifika visuella medel för att kommunicera. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en berättelse kan formuleras med bildspråk där olika symboler hjälper läsaren att förstå innehållet. LÄS MER