Sökning: "Stem cells"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Stem cells.

 1. 1. Transcriptional changes in stem cell-derived cardiomyocytes during extended cell cultures

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Michel Jonathan Speh; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The recent advancement in the field of stem cell research gave rise to high expectations from both general and scientific audiences, and indeed, stem cells and stem cell-derived cells have an enormous potential to forward the fields of medical research and regenerative medicine. Nevertheless, there are still many obstacles and limitations associated with stem cell technology. LÄS MER

 2. 2. 3D Bioprinting Meniscus for Future Tissue Replacement in Osteoarthritis Affected Knee Joints

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik

  Författare :Ida Pettersson; Amanda Olsson Widjaja; [2020]
  Nyckelord :Alginate; Articular Cartilage; Bioink; Induced Pluripotent Stem Cells; Meniscus; Nanofibrillated Cellulose; Osteoarthritis; Screening; 3D Bioprinting;

  Sammanfattning : Progressive cartilage defects in human knee joints are a worldwide health issue that exposes a great burden on society as well as on single individuals. Sudden traumas to the knees can induce tears in the structures of the joints such as the articular cartilage and the meniscus. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av stamcellstransplantation : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Hedén; [2020]
  Nyckelord :Stem cell transplantation; patient experiences; isolation; Stamcellstransplantation; patientupplevelser; isolering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Stamcellstransplantation är en behandling som innebär att patienten tillförs nya blodbildande celler. Målet med behandlingen är att behandla och bota maligna blodsjukdomar. LÄS MER

 4. 4. Medication-related osteonecrosis of the jaws initiated by zoledronic acid, potential pathophysiology. A systematic review

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Aya Al-Salih; Annica Dam; [2020]
  Nyckelord :Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna; patofysiologi; zoledronat; zoledronsyra.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den systematiska översikten är att granska och sammanställa tillgänglig kunskap om cellulära mekanismer involverade i utvecklingen av läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna orsakad av zoledronsyra. Material och metod: En systematisk översikt. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of an automated method for measuring hematopoietic progenitor cells to determine the start of stem cell apheresis.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk cellbiologi

  Författare :Märta Bergman; [2020]
  Nyckelord :XN-9000 Sysmex; HPC; CD34; transplantation; flow cytometry;

  Sammanfattning : Stem cell transplantation is a known treatment for various cancers. Currently most cells transplanted are collected via apheresis. An injection of growth factor is given to the patient to start the proliferation and mobilization of stem cells. LÄS MER