Sökning: "Sten Erik Frid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sten Erik Frid.

  1. 1. Receptomptimering av självkompakterande betong med flygaska - med avseende på tryckhållfasthet vid 28 dygns ålder

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

    Författare :Andreas Frid; Tobias Mårtensson; [2010]
    Nyckelord :betong; flygaska; självkompakterande; receptoptimering; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att i samarbete med betongföretaget Swerock och tillsatsföretaget SIKA studera och ta fram betongrecept med flygaska för olika varianter av självkompakterande betong, så kallad SKB. SKB framhålls som en produkt med långsiktig ekonomisk vinning, bättre gjutresultat men framför allt som ett skonsammare sätt att gjuta betong jämfört med den traditionella metoden. LÄS MER