Sökning: "Sten Trygg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sten Trygg.

  1. 1. Att skapa en restorativ plats : ett designförslag för en restorativ trädgård

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Författare :Sara Pallin; [2012]
    Nyckelord :restorativ trädgård; hälsoträdgård; mental vila; designförslag; Lilleskog;

    Sammanfattning : Att människan blir påverkad av miljön hon har omkring sig är ingen ny idé, och att vi mår bättre i naturmiljöer än i andra miljöer är också något man har trott länge. På senare tid har det kommit platser i form av hälsoträdgårdar som är skapade just för att göra så att vi mår bättre. LÄS MER