Sökning: "Stenback Stenback"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Stenback Stenback.

 1. 1. Konsulten i Praktikgemenskaper : Lärande, identitet och gränser i en temporär arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stenback Stenback; Eling Karl; [2017]
  Nyckelord :Konsulter; Praktikgemenskaper; Lärande; Identitet; Gränser;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar HR-konsulter som jobbar ute hos kundföretag på uppdrag kortare än 18 månader. Studien syftar till att bidra med kunskap kring hur konsulter skapar sin yrkesidentitet, lär sig genom praktikgemenskaper samt hur de resonerar kring upplevda gränser och företagstillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Banker och lojala kunder -Hur arbetar banker för att behålla lojala relationer vid ökad digitalisering?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Rasmus Lundin; Kristoffer Stenback; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att överföra geospatiala data från en relationsdatabas till densemantiska webben

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Johan Pettersson; Daniel Stenback; [2015]
  Nyckelord :Semantisk webb; Relationsdatabas; RDF; Ontologi; GIS; Spatiala data;

  Sammanfattning : Semantiska webben är ett begrepp som handlar om att göra data tillgängligt på ett sätt som gör att datorer kan söka, tolka och sätta data i ett sammanhang. Då mycket av datalagring idag sker i relationsdatabaser behövs nya sätt att omvandla och lagra data för att det ska vara tillgängligt för den semantiska webben. LÄS MER

 4. 4. Effort-reward imbalance and salivary cortisol in women employed in dentistry

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Eva Stenback; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Robust change : En modell för processutveckling med fokus på kundvärde, robusthet och förändringsvänlighet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Eva Stenback; Stina Bergström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of present study was to create greater understanding and knowledge of how an organization, in practice, can achieve robust but at the same time change friendly processes, while maintaining or increasing customer value. The following research questions were answered: How can an organization, in practice, create a common understanding of their actual present situation in terms of robustness and change kindness in their processes? How can an organization, in practice, identify and prioritize areas for improvement that leads to robust but at the same time change friendly processes? The study design was a qualitative case study where a model was tested to examine the research questions. LÄS MER