Sökning: "Stephan Nilsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stephan Nilsson.

 1. 1. Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; aborträtten; Irland; religion; sociala värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. LÄS MER

 2. 2. Ägaridentitet och direktavkastning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Karlsson; Erik Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT-2017   Författare: Axel Karlsson och Erik Nilsson   Handledare: Andreas Stephan   Examinator: Christopher von Koch   Titel: Ägaridentiter och direktavkastning   Bakgrund: Utdelningar har en lång historia och tidigare forskning har påvisat flertalet faktorer som påverkar hur mycket ett företag delar ut. Det finns flera olika ägaridentiteter representerade i de noterade börsbolagen och baserat på deras olika mål verkar det som att de har olika förhållningssätt till direktavkastning. LÄS MER

 3. 3. Reducera hittills ovärderad process genom Lean Thinking

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Stephan Talcoth; Jenny Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Lean Production; Lean Thinking; Lean Manufacturing; TPM; OEE; 5S; Six Sigma; processtänkande; motivation; ständiga förbättringar; självdisciplin; ledarrotation; visuell styrning; dokumentation; Jidoka; Poka-Yoke; Just in Time; slöseri; muda; internlogistik; metodik; belastningsutjämning; människa; miljö; implementera;

  Sammanfattning : .... LÄS MER