Sökning: "Stephan Tempelman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stephan Tempelman.

  1. 1. Framgång, nytta och elegans : En diskursanalytisk undersökning av litteraturförmedlingen i tidskriften Vi Läser

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

    Författare :Stephan Tempelman; [2016]
    Nyckelord :Discourse analysis; Public libraries; Reading and books; Reading; diskursanalys; böcker och läsning; folkbibliotek; läsning;

    Sammanfattning : This thesis examines the literature promotion towards adults in an established literary magazine. The basis for the study are the different surveys noting the decline in the populations reading and writing abilities. LÄS MER