Sökning: "Stephanie Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Stephanie Andersson.

 1. 1. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av en ny version av taltestetHackat tal

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anneli Zetterljung; Stephanie Andersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vikten av en strukturerad transitionsprocess. En enkätstudie om barnsjuksköterskors erfarenheter av transitionsprocessen för ungdomar med övervikt och fetma

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Andersson; Stephanie Lübbe; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; erfarenhet; fetma; transition; ungdom; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The number of young people today living with overweight and obesity and requiring long-term treatment has increased. This requires the care to treat the youth with respect and knowledge. LÄS MER

 4. 4. Vägnätsanalys i Jönköping : Fokus på cykelvägarna

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Zeen Alashkar; Stephanie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bicycle paths; road network analysis; GIS; Cycleability index; cykelväg; vägnätsanalys; GIS; Cycleability index;

  Sammanfattning : Syfte: I en värld med allt mer kunskap om de problem som bilismen påverkar gällande miljö och hälsa är det önskvärt att allt fler väljer att cykla. Målet är att skapa en attraktiv stadsmiljö för cyklister med detta ska en ökad känsla av säkerhet finnas hos cyklisterna, så att fler kan tänka sig att välja cykeln. LÄS MER

 5. 5. Gripsholms slott, Mariefred

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Anton Petersson; Adam Ardinge; Emma Andersson; Stephanie Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER