Sökning: "Stephanie Andersson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Stephanie Andersson.

 1. 1. Vikten av en strukturerad transitionsprocess. En enkätstudie om barnsjuksköterskors erfarenheter av transitionsprocessen för ungdomar med övervikt och fetma

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Andersson; Stephanie Lübbe; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; erfarenhet; fetma; transition; ungdom; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The number of young people today living with overweight and obesity and requiring long-term treatment has increased. This requires the care to treat the youth with respect and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Vägnätsanalys i Jönköping : Fokus på cykelvägarna

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Zeen Alashkar; Stephanie Andersson; [2018]
  Nyckelord :Bicycle paths; road network analysis; GIS; Cycleability index; cykelväg; vägnätsanalys; GIS; Cycleability index;

  Sammanfattning : Syfte: I en värld med allt mer kunskap om de problem som bilismen påverkar gällande miljö och hälsa är det önskvärt att allt fler väljer att cykla. Målet är att skapa en attraktiv stadsmiljö för cyklister med detta ska en ökad känsla av säkerhet finnas hos cyklisterna, så att fler kan tänka sig att välja cykeln. LÄS MER

 3. 3. Questioning Gender : A Teacher's Guide to Raising Gender Awareness in the Classroom - Exemplified through Stephanie Meyer's Twilight

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Odot-Andersson; [2014]
  Nyckelord :Gender; Twilight; Gender Stairs; Bechdel- Wallace Test; Literature;

  Sammanfattning : In the Swedish school one of the tasks is to work against gender stereotypes and towardsequality between the sexes. The purpose with this essay is to present ways of looking atliterature that teachers can either implement in their classroom or use to better preparethemselves, ways for both teachers and their pupils to gain a critical view towards literaturethat can strengthen the work towards such equality. LÄS MER

 4. 4. Hur överlever e-handelsföretag i modebranschens djungel? : En studie om e-handelsföretag internationalisering och dess kundrelationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonna Andersson; Stephanie Nguyen; [2014]
  Nyckelord :Internationalisering; e-handel; konkurrenskraft och kundrelationer;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i KalmarKurs: International business and Global marketing VT14Titel: Hur överlever mikroföretag i modebranshens djungel - En studie om e-handelsföretags internationalisering och dess kundrelationerFörfattare: Jonna Andersson och Stephanie NguyenHandledare: Susanne SandbergBakgrund: E-handeln är en växande trend som fler och fler upptäcker som ett bekvämt sätt att utföra sina ärenden på. Under 1990-talet, slog konsument e-handeln slog igenom och idag fortsätter den att växa allt starkare. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar kvinnlig könsstympning? : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Cornelia Andersson; Stephanie Liberg; [2013]
  Nyckelord :Litteraturstudie; Kvinnlig könsstympning; Kvinnlig omskärelse; Förebyggande arbete; Prevention; Attityder; Resurs.; Review; Female genital mutilation; Preventation; Health promotion; Attitudes; Resources.;

  Sammanfattning : BakgrundKvinnlig könsstympning innebär att hela eller delar av könsorganen avlägsnas. I världen uppskattas 100-140 miljoner kvinnor genomgått ingreppet. Kvinnlig könsstympning är främst förekommande i de västra och östra delarna av Afrika samt i Egypten. LÄS MER