Sökning: "Stephanie Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Stephanie Persson.

 1. 1. Financing choices in the first funding round : The case of swedish tech entrepreneurs

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Cecilia Persson; Stephanie Karp; [2019]
  Nyckelord :Entrepreneur;  Entrepreneurship;  the  Pecking  order  Theory;  the  Trade-­off   Theory;  Financing;  Technology   tech  industry.;

  Sammanfattning : Entrepremeurship and what impact entrepreneurs have on the development of a country's society is a well-discussed subject today. During the recent years, entrepreneurs have been characterized as a country's futrue growth since ther are of utmost importance in terms of both innovation, employment and competition. LÄS MER

 2. 2. Kreditbedömningsprocessen till mindre företag : en jämförande studie mellan två svenska banker

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Stephanie Karp; Cecilia Persson; [2018]
  Nyckelord :Basel III; Financial crisis 2008; Credit risk; Marginalen bank; Handelsbanken; Risk profile.; Basel III; Finanskrisen 2008; Kreditrisk; Marginalen bank; Handelsbanken; Riskprofil.;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar vilka likheter och skillnader det finns i kreditbedömningsprocessen för en stor respektive liten bank på den svenska marknaden. Detta finner vi intressant då det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden samt att ämnet alltid förblir aktuellt. LÄS MER

 3. 3. Får dom vara med? : En studie av tillgänglighet i en bilderbok

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; Eleanor Petersson; Mia Theise; [2017]
  Nyckelord :Critical literacy; accessibility in a picture book; design; picture book; vectors; processes; Kritisk litteracitet; tillgänglighet i en bilderbok; design; bilderbok; vektorer; processer;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyse the accessibility in and to a picture book. The book was selected on the basis of loan statistics in a multilingual school. At the third place in the statistics was the most lent student-selected picture book Alfons and Milla (Bergström, 1985) which is the focus of this study. LÄS MER

 4. 4. Att läsa på och mellan raderna : En studie av inferenser i textsamtal om en bilderbok.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Stephanie Lingmert Karlsson; Johanna Persson; [2017]
  Nyckelord :Textsamtal; inferenser; läsförståelse; schema; lärprocesser;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to see if there is a difference in level of inferences pupils do with different amount of teacher support during text conversations. The focus of the text conversations is making inferences and asking questions to the text with the purpose to make balanced inferences. LÄS MER

 5. 5. "Samarbete är att mötas på mitten" - En kvalitativ studie av familjehemsföräldrars och familjesekreterares upplevelser av samarbetet med varandra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Stephanie Fanqvist; Evelina Persson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER