Sökning: "Stephanie The"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden Stephanie The.

 1. 1. Falling through the net: An exploratory qualitative study of food poverty and food insecurity in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stephanie Rost; [2021-06-28]
  Nyckelord :Food poverty; Food insecurity; Poverty; Welfare State; Sweden;

  Sammanfattning : When thinking of food poverty, Sweden may not be the first country that comes to the forefront of your mind. Indeed it appears as a somewhat neglected field of study in a country that while maintaining a presentation as a social democratic welfare state, is experiencing a growth in the number of those not able to feed themselves. LÄS MER

 2. 2. Civil society involvement in peace processes : The case of Afghanistan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Stephanie Derlich; [2021]
  Nyckelord :civil society; peacebuilding; Afghanistan; peace negotiations; armed conflict; inclusive peace processes; sustainable peace;

  Sammanfattning : Civil society inclusion in peace processes has been recognised to be crucial in achieving sustainable peace. The author first reviews the existing academic literature on this, before looking at how civil society, and especially civil society in non-western contexts and armed conflicts can be conceptualised. LÄS MER

 3. 3. The Susceptibility of the Circumpolar North to Zombie Wildfire : An Exploratory Case Study of Sweden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Stephanie Louise Hurst; [2021]
  Nyckelord :Wildfire; zombie fire; overwintering; holdover; carbon cycle; climate change; Circumpolar North; Sweden; Skogsbrand; zombiebrand; övervintrande; kolcykel; klimatförändring; Cirkumpolär Norr; Sverige;

  Sammanfattning : Climate change is warming the North and exposing its immense carbon stores not only to wildfire disturbances, but overwintering, or zombie, fire. These remnants of summer fires can spend months smouldering under the surface, hidden under the protection of layers of snow, burning through immense amounts of carbon, which is then released into the atmosphere, further exacerbating climate change. LÄS MER

 4. 4. ¨Samhällsplanering är jätteviktigt för hälsan då det påverkar hur jag väljer att röra på mig¨ : en kvalitativ studie om hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Stephanie Renfro; [2021]
  Nyckelord :Community planning; health promotion; physical activity; public health; safety; Folkhälsa; fysisk aktivitet; hälsofrämjande arbete; samhällsplanering; trygghet;

  Sammanfattning : Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. LÄS MER

 5. 5. Styrelseledamöters inflytande över bolagsprestationer : Genom utveckling av ett inflytandeindex

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Stephanie Cronqvist; Adam Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corporate boards; Power; Index; Tokens; Groups; Power structure; Power bases; Diversity.; Bolagsstyrelser; Inflytande; Index; Tokens; Grupperingar; Inflytandestruktur; Inflytandebaser; Mångfald.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har grundat sina studier i att ett medlemskap i styrelsen är lika med att individer har denna påverkan över bolagets presterade resultat. Vidare återstår dilemmat om det går att fastställa att ett medlemskap i styrelsen, oavsett roll och person, medför att ledamöterna har inflytande. LÄS MER