Sökning: "Stephen King"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Stephen King.

 1. 1. This is an Overlook Where No One Can Ever Come : A narratological analysis of the representation of the uncanny in The Shining

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Matilda Berggren; [2019]
  Nyckelord :Uncanny; Focalization; Description; Free Indirect Discourse; Telepathy; Anthropomorphism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological analysis of Stephen King’s ​The Shining, ​and​ ​employs Mieke Bal’s categorization of focalization, description and discourse with the intent of establishing their function in representing the concept of the uncanny in the narrative. By analyzing these narratological functions and their interplay, several manifestations of the ordinarily elusive uncanny become evident. LÄS MER

 2. 2. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER

 3. 3. Horrifying Empathy : A comparative study of empathy in Stephen King's Pet Sematary and The Shining, with a discussion of the use of horror literature in the EFL-classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Niklas Petersson; [2018]
  Nyckelord :Cognitive literary criticism; Empathy; Pet Sematary; The Shining; EFL-classroom;

  Sammanfattning : This essay is a comparative analysis of the novels Pet Sematary and The Shining by Stephen King, where the empathy that the characters may invoke is analyzed. The focus lies on the children, mothers and fathers of the two families featured in the novels, who are analyzed in terms of Leake’s division of easy or difficult empathy. LÄS MER

 4. 4. Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elin Engström; [2017]
  Nyckelord :Imagery; descriptive translation studies; polysystem theory; Stephen King; Bildspråk; DTS; polysystemteori; Stephen King;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. LÄS MER

 5. 5. Den monstruösa kvinnokroppen: En feministisk studie av filmen Carrie (1976) och den nyproducerade versionen från 2013

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Linnéa Saaranen; [2016-04-05]
  Nyckelord :Carrie; taboo; feminist film theory; menstruation; The Monstrous-Feminine;

  Sammanfattning : This essay analyses Brian De Palma and Kimberly Pierce’s adaption of Stephen King’s Carrie. The aim is to examine how the adolescent bleeding female body is visually encoded in these two different adaptions of the story because of the visual taboo that characterizes the female body and menstruation in films and in our society. LÄS MER