Sökning: "Stephen King"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Stephen King.

 1. 1. This is an Overlook Where No One Can Ever Come : A narratological analysis of the representation of the uncanny in The Shining

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Matilda Berggren; [2019]
  Nyckelord :Uncanny; Focalization; Description; Free Indirect Discourse; Telepathy; Anthropomorphism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological analysis of Stephen King’s ​The Shining, ​and​ ​employs Mieke Bal’s categorization of focalization, description and discourse with the intent of establishing their function in representing the concept of the uncanny in the narrative. By analyzing these narratological functions and their interplay, several manifestations of the ordinarily elusive uncanny become evident. LÄS MER

 2. 2. Stilstudie - Katherine Mansfield och Stephen King

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sten-Ove Sundlöf; [2019]
  Nyckelord :Place; Time; Focalisation; Romanticism; Modernism; Horror; Stylestudy; Plats; Tid; Fokalisering; Romantiken; Modernismen; Skräck; Stilstudie;

  Sammanfattning : In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947. The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made. LÄS MER

 3. 3. Vad är vi rädda för? : En jämförande semiotisk innehållsanalys av antagonisten i två versioner av filmen “IT”

  L3-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Johnsson; Amanda Friberg; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; IT; Pennywise; skräck; innehållsanalys; Stephen King; antagonist;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att jämföra framställningen av skräck i originalversionen och nyinspelningen av skräckfilmen IT. Med en semiotisk innehållsanalys analyserar vi framställningen av antagonisten och effekter i valda scener från båda filmerna. Materialet som studeras är fem nyckelscener från respektive version. LÄS MER

 4. 4. Horrifying Empathy : A comparative study of empathy in Stephen King's Pet Sematary and The Shining, with a discussion of the use of horror literature in the EFL-classroom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Niklas Petersson; [2018]
  Nyckelord :Cognitive literary criticism; Empathy; Pet Sematary; The Shining; EFL-classroom;

  Sammanfattning : This essay is a comparative analysis of the novels Pet Sematary and The Shining by Stephen King, where the empathy that the characters may invoke is analyzed. The focus lies on the children, mothers and fathers of the two families featured in the novels, who are analyzed in terms of Leake’s division of easy or difficult empathy. LÄS MER

 5. 5. Från Mister Yummy till Herr Mums : Översättning med kommentar: bildspråk i en novell av Stephen King

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Elin Engström; [2017]
  Nyckelord :Imagery; descriptive translation studies; polysystem theory; Stephen King; Bildspråk; DTS; polysystemteori; Stephen King;

  Sammanfattning : Uppsatsen redogör för översättningen av en novell skriven av Stephen King. Förutsättningar för vald översättningsprincip är polysystemteori, deskriptiv översättningsvetenskap, tänkt målgrupp och resultatet av en stilanalys av källtexten där en riklig förekomst av bildspråk tydliggjordes. LÄS MER