Sökning: "Stephenie Meyers"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Stephenie Meyers.

 1. 1. När X blir Y : En genusanalys om hur könsroller i Stephenie Meyers roman Life and Death: Twilight Reimagined gestaltas genom genderswap.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ann-Kristin Droguett Gonzalez; [2019]
  Nyckelord :Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; gender.; Genderswap; Life and Death: Twilight Reimagined; Twilight; Stephenie Meyer; genus; könsroller.;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att analysera genderswap tekniken i Stephenie Meyers bok Life and Death: Twilight Reimagined ur ett genusperspektiv. Uppsatsen förhåller sig till Lena Gemzöes bok Feminism där genusproblematiker diskuteras. LÄS MER

 2. 2. DECONSTRUCTING GENDER - How to Teach Gender and Feminist Pedagogy using Stephenie Meyer's Life and Death in the EFL classroom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sarah Ahlung; [2017-09-05]
  Nyckelord :feminist pedagogy; gender theory; gender swap; gender stereotypes;

  Sammanfattning : Research done by The Swedish National Agency for Education shows students being treated and assessed differently. Various demands and expectations are placed on them based on their gender. Schools thus have a responsibility and a duty to counterbalance conventional and stereotypical gender patterns. LÄS MER

 3. 3. Dracula, en klassiker som satt skräck i läsare sedan 1897 : - En litterär analys av klassikern Dracula och en av de moderna efterföljarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Angelina Kropp; [2017]
  Nyckelord :Dracula; Twilight; spänning; skräck;

  Sammanfattning : This study is a literary analysis of Bram Stoker's novel Dracula and Stephenie Meyer's novel Twilight. The purpose of this study is to analyse Bram Stoker's novel Dracula and try to arrive at what effects the author works with that has made the story to the classic it is. LÄS MER

 4. 4. ”My mom always says I was born thirty-five years old and that I get more middle-aged every year” : En intersektionell analys av ålder, kön och klass i Stephenie Meyers roman Twilight.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Olivia Taiba; [2017]
  Nyckelord :intersektionalitet; Stephenie Meyer; Twilight; ålder; kön; klass;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Twilight, skriven av Stephenie Meyer, utifrån de intersektionella kategorierna ålder, kön och klass i förhållande till relationen mellan protagonisterna Bella och Edward. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur ålder, kön och klass påverkar relationen. LÄS MER

 5. 5. Vampires - “Culture’s Sexy Drug of Choice” and “Dangerous Warnings” : A comparison of the depiction of vampires in Stephenie Meyer’s Twilight and Bram Stoker’s Dracula connected to genre, narration, and readership.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Frida Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :Vampires; Twilight; Meyer; Dracula; Stoker; Genre; Narration; Readership; Rice; Changes; Myths;

  Sammanfattning : This essay discusses the differences in depiction of vampires between Stephenie Meyer’s Twilight (2005) and Bram Stoker’s Dracula (1897). By using examples from the novels, the essay exemplifies how genre, narration, and readership affect the description of vampires within the two novels. LÄS MER