Sökning: "Stereotyp"

Visar resultat 1 - 5 av 356 uppsatser innehållade ordet Stereotyp.

 1. 1. Normbrytande karaktärer : En kvalitativ semiotisk analys av genus i bilderböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Filippa Granklint-Boklund; [2022]
  Nyckelord :Visuell kommunikation; Semiotik; Visuell bildanalys; Bilderbok; Genus; Manligt; Kvinnligt; Norm; Stereotyp; Könsneutralitet; Normbrytande; Normkreativ; Karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kvalitativ, semiotisk studie som analyserar tre bilderböcker från bokförlaget OLIKA förlag. Uppsatsen syftar till att undersöka könskodade tecken i tre bilderböcker från detta förlag som säger sig arbeta med normkritiska skildringar avseende kön, vilket benämns som att de arbetar ”normkreativt”. LÄS MER

 2. 2. “Det där var ingen våldtäkt” - En innehållsanalys i hur våldtäktsoffer och förövare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Victoria Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Våldtäkt; idealt offer; ideal förövare; patriarkatet; Flashback Forum; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utvecklingen av internet samt digitaliseringen av samhället har resulterat i att fler och fler vänder sig till olika forum för att diskutera och söka likasinnade. Ett ämne som är väldigt omtalat i olika forum är våldtäkt, där offer och förövare konstrueras genom diskussioner online. LÄS MER

 3. 3. Genus & gränssnitt : En kvalitativ studie om hur stereotypiskt könskodad design påverkar användares upplevelser.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ellen Määttä; [2022]
  Nyckelord :User Interface; Visual Design; User Experience; Stereotypes; Gendered-Coded Design; Gender.; Stereotyper; könskodning; genus; upplevelse; interaktionsdesign.;

  Sammanfattning : Genus definierar människors sociala kön och genomsyrar samhället genom de föreställningar, idéer och handlingar som förknippas med män respektive kvinnor. Uppfattningar av genus skapas och upprätthålls av genussystem som är konstruerat för att producera stereotyper. LÄS MER

 4. 4. Hello (man's) world : En studie om kvinnor och marknadsföring av programmeringsutbildningar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DVMT)

  Författare :Simine Azarnoush; Louise Edström; [2022]
  Nyckelord :Programming; marketing; web design; university education; college education; equality; IT; computer science; Programmering; marknadsföring; webbdesign; universitetsutbildning; högskoleutbildning; jämställdhet; IT; datavetenskap;

  Sammanfattning : Programmering spelar idag en oumbärlig roll för samhällets funktioner men det finns en kvinnlig underrepresentation både inom branschen och på utbildningar relaterade till programmering. Denna studie ämnar undersöka hur kvinnor reagerar på marknadsföring för programmeringsutbildningar och hur marknadsföringen skulle kunna förbättras. LÄS MER

 5. 5. Vithetsnormer i Bildämnet : - och hur de reproduceras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Nilsson; [2022]
  Nyckelord :vithet; icke-vit; vithetens hegemoni; ras; stereotyp; representation color-blindness; färgblindhet; vi och dem; synliggöra; osynliggöra; kanon;

  Sammanfattning : This study examines what seems a lack of representation of non-white art and artists within the visual arts class in the Swedish secondary education, and what possible consequences that could have for people of color who do not fit the mold of being Swedish due to their non- white appearance. The empirical data have been obtained through a survey, former research of articles, and available literature from the critical race theoretical field. LÄS MER