Sökning: "Stereotype content model"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Stereotype content model.

 1. 1. Stereotypundersökning om barnfria, - ett socialpsykologiskt experiment.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Freja Wessman; Lina Fahlborg; [2019]
  Nyckelord :Stereotyper; Barnfrihet; Kön; AC-IN; agentisk; kommunal; Social Rollteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : To be childfree, i.e., to voluntarily not have children, deviates from the social norm. The aim of this study was to investigate the stereotype content for childfree in Sweden, and how their gender, and factors of the participants, affects the stereotype. LÄS MER

 2. 2. Stereotyper i ”3D” – en skalningsstudie om stereotypinnehåll och dess dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hussein Hamad; Johan Wessner; [2018]
  Nyckelord :stereotyper; skalning; likhetsskattning; stereotype content model SCM ; PCA; stereotypes; scaling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka Fiskes et al. (2002) antagande om att stereotypinnehåll bäst beskrivs utifrån dimensionerna värme/kompetens. LÄS MER

 3. 3. Utomeuropeiskt adopterades upplevelser av stereotypa föreställningar i utbildningssammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Wallensteen; [2017]
  Nyckelord :stereotyp; stereotype content model; stereotyphot; fördom; rasism; strategi; adopterad; adoption; utbildning; studier; skola; prestation; etnisk identitet; transrasial; färgblind; utomeuropeisk; invandrare; utländsk bakgrund;

  Sammanfattning : Utomeuropeiskt adopterades studieresultat skiljer sig enligt tidigare studier åt mellan adopterade med olika geografiskt ursprung. Studier har även visat att personer med rasifierade utseenden kan möta stereotypa föreställningar och rasism i utbildningssammanhang. LÄS MER

 4. 4. From Snow White to Frozen : An evaluation of popular gender representation indicators applied to Disney’s princess films

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Johan Nyh; [2015]
  Nyckelord :Disney; princesses; Disney princesses; gender; Bechdel; Bechdel test; Walt Disney; Pixar; Frozen; children; girl; culture; gender representations; talk time; talktime; gendertimer; equality; content analysis; female; feminism; feminist; gender role; socialization model; gender role socialization model; passive; domestic; active; media; post-feminist; gender role portrayals; key measures; popular; nature or nurture; genes or environment; gender differences; expressions of gender; gender experiments; neurological; brain; plasticity; constructivist; cultivation theory; social cognitive theory; quantitative; quantitative measures; quantitative methods; stereotypes; stereotype; stereotypical; women; character count; biological sex; biological gender; metrics; femininity; textual analysis; submissive; submissive behaviour; independence; daddy s girl; patriarchy; patriarchal; patriarchal approval; wicked women; old wicked women; wicked witch; male; masculine; masculine characteristics; feminine characteristics; genders; marrying; marriage; love at first sight; empowerment; fairy tale; fairy tales; film; movie; films; movies; Mulan; Pocahontas; Snow White; Snow White and the seven dwarfs; Cinderella; Sleeping Beauty; Little Mermaid; The Little Mermaid; Beauty and the Beast; Aladdin; Tangled; Brave; Frozen; The Princess and the Frog; Merida; relationship; relationship formation; true love; true love s kiss; sisterhood; sisterly; Grimm; Grimm brothers; parental approval; matriarchal approval; matriarchal; matriarchy; stereotyping; evil queen; rate; rater; rating; measure; measuring; wicked stepmother; binary gender; gender binarity; binary genders; gender identities; gender identity; gender identity formation; identity formation; animation; cell animation; the Smurfette principle; strong women; strong girls; girlie; positivism; positivistic; film studies; analysis; analyses; antagonism; action; coding; cultivation effect; cultivation effects; socialization effect; socialization effects; coded content analysis; simple metrics; cognition theory; connotations; cultivation theory; socialization theory; depictions of femininity; plasticity; human brain; damsels in distress; feminist research; inequality; gender inequality; media studies; heroines; mass media; social media; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; Disney; prinsessor; Disneyprinsessor; Disney-prinsessor; kön; genus; genusvetenskap; Bechdel; Bechdel test; Bechdeltest; Bechdeltestet; Walt Disney; Pixar; Frost; barn; flickor; kulturuppväxt; representationer; skildringar; intryck; taltid; talk time; talktime; gendertimer; jämlikhet; innehållsanalys; feminin; feminism; könsroll; könsroller; socialisering; socialiseringsmodellen; passiv; hushållsarbete; aktiv; media; post-feministisk; postfemininstisk; nyckeltal; populärvetenskaplig; populärvetenskapligt; naturen; uppväxt eller gener; gener eller upppväxt; uppfostran; genetik; könsskillnader; könsuttryck; experiment; hjärnan; plasticitet; konstruktivism; kultivationsteori; kognitiv teori; kvantitativ; kvantitativa mått; kvantitativa metoder; stereotyper; stereotyp; stereotypisk; kvinnnor; kvinna; kön; biologiskt kön; mått; nyckeltal; femininitet; textanalys; filmanalys; kuvad; underkastad; submissiv; oberoende; pappas flicka; patriarkat; patriarkisk; patriarkalt godkännande; manlig; maskulin; kön; genus; äktenskap; kärlek vid första ögonkastet; saga; sagor; bröderna Grimm; film; Mulan; Pocahontas; Snövit och de sju dvärgarna; Askungen; Törnrosa; Den lilla Sjöjungfrun; Skönheten och Odjuret; Aladdin; Trassel; Modig; Frost; Prinsessan och Grodan; Merida; förhållanden; sann kärlek; Grimm; matriark; matriarkisk; patriarkalt godkännande; matriarkalt godkännande; bedöma; betygsätta; mått; mäta; ond styvmor; binära kön; könsidentitet; könsidentiteter; animation; Smurfan; starka kvinnor; starka flickor; positivistisk; positivism; filmvetenskap; filmstudier; antagonism; protagonist; hjältinna; kodning; kultivationseffekten; socialiseringseffekten; socialisationseffekten; kodad innehållsanalys; förenklade mått; kognitiv teori; konnotationer; konnotera; feministisk forskning; könsbalans; mediastudier; mediestudier; massmedia; social media; bilder av kvinnor; kvinnan som bild; images of women; woman as image; reading; interpretation; modern day fairy tales; tolkning;

  Sammanfattning : Simple content analysis methods, such as the Bechdel test and measuring percentage of female talk time or characters, have seen a surge of attention from mainstream media and in social media the last couple of years. Underlying assumptions are generally shared with the gender role socialization model and consequently, an importance is stated, due to a high degree to which impressions from media shape in particular young children’s identification processes. LÄS MER

 5. 5. Minoritetsgrupper, empati och stereotypisering : Reducerar perspektivtagning och empati negativ stereotypisering?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dennis Karlsson; Fredrik Lindqvist; [2015]
  Nyckelord :Empati; perspektivtagning; stereotyper;

  Sammanfattning : Enligt tidigare forskning kan antagandet av ett subjektivt perspektiv framkalla empatiska känslor och att detta medför en positiv utvärdering samt mer positiva attityder gentemot den andre. I studien deltog 126 högskolestudenter från en mellanstor högskola i Sverige. LÄS MER