Sökning: "Stereotype threat"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Stereotype threat.

 1. 1. The myths and hazardous life of asphalt labourer : A pre-study on work environment and gender equality in the asphalt paving industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pipar Julia Bahri; [2020]
  Nyckelord :Asphalt; road construction; male-dominated industries; safety work; gender equality; microwave heater; attractive workplace; Asfalt; vägarbete; mansdominerade industrier; säkerhetsarbete; jämställdhet; mikrovågsvärmare; attraktiva arbetsplatser;

  Sammanfattning : Road construction work is often regarded to be a dirty and strenuous job. The asphalt paving industry is male-dominated with a low percentage of women. This master thesis is part of Human Work Sciences at Luleå University of Technology's participation in the SMMART (Swedish Magnetite Microwave Asphalt Road Technology) project. LÄS MER

 2. 2. Using the Harry Potter Series in the Multicultural English Classroom as a Tool to Bring Awareness to Unconscious Biases

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Rukaia Abou-Gabal; [2020]
  Nyckelord :Education; Pedagogy; Empathy; Harry Potter; Prejudice; Othering; Unconscious Biases; Discrimination;

  Sammanfattning : The Harry Potter series, although primarily written for young adults has managed to be widely popular amongst readers of different ages. The series has been able to entice both young and adult readers all over the world as it provides readers with ample opportunities for self-recognition and thus even self-reflection. LÄS MER

 3. 3. ”En ung verkligen bättre herre aldrig är klädd på det viset” : Grilljannen som hot mot borgerliga manlighetsideal 1890–1900

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Flärd; [2020]
  Nyckelord :Grilljanne; dandy; fin-de-siècle; bourgeois masculinity; stereotype; boulevard newspaper; Grilljanne; dandy; dekadens; borgerlighet; manlighet; stereotyp; boulevardpress; fin-de-siècle;

  Sammanfattning : This is a study about the “grilljanne”, a type of young dandy in fin-de-siècle Stockholm. The “grilljanne” was known for his odd, flamboyant sense of style, his constant economic troubles, and his disruptive behaviour in public. LÄS MER

 4. 4. The Right Man for the Job

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Alm; Cecilia Bill; [2020]
  Nyckelord :Gender; Investment Banking; Occupational Segregation; Social Identity Theory; Stereotype Threat;

  Sammanfattning : The finance industry has traditionally been male-dominated, and despite recent efforts to attract more female applicants, the gender segregation still prevails. The investment banking industry, in particular, is notoriously male-dominated. LÄS MER

 5. 5. En lovande karriär eller hotande barriär? En studie om glastaket på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Holgersson; Alma Andersson Bergill; [2019]
  Nyckelord :glastaket; stereotyphot; self-efficacy; chefsposition; inkomstnivå; jämställdhet; glass ceiling; stereotype threat; manager position; income level; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män samt är i klar majoritet bland universitetsstudenter. Trots detta är kvinnor i tydlig minoritet på arbetslivets topp. När studierna är klara och arbetslivet tar vid skiftar dominansen. LÄS MER