Sökning: "Stereotyped Behavior"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Stereotyped Behavior.

 1. 1. TYNGDVÄSTENS EFFEKT FÖR PERSONER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Ronja Hanak; Nazanin Poursohrab; [2021-04-20]
  Nyckelord :Autism Spectrum Disorder; Occupational Theory; Problem Behavior; Stereotyped Behavior; Attention;

  Sammanfattning : Bakgrund Autismspektrumtillstånd (AST) är ett begrepp som definierar personer som i tidig ålder visar problematik i sociala interaktioner liksom begränsade intressen och aktiviteter samt upprepade beteendemönster. Tyngdvästar är ett hjälpmedel som används där varierande former av tryck mot kroppen används för att nå en sinnesstimulerande effekt. LÄS MER

 2. 2. Hantering och kundsyn av stereotypier på ridskolor : en enkätundersökning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Agnes Wahlgren Conrad; Åse Persson; [2020]
  Nyckelord :utfodring; beteende; hästhållning;

  Sammanfattning : A stereotypical behaviour is an unnatural behaviour that is relatively lasting, repetitive and lacks function. Stereotypical behaviour is something that only the domesticated horses develop. The most common behaviours are cribbing, weaving and box walking. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av en våldtäktsman -Maskulinitetsideal och dess betydelse för förståelsen av det nya brottet oaktsam våldtäkt

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Dahl; Hanna Nyvell; [2020]
  Nyckelord :Consent; sexual crimes; hegemonic masculinity; masculine ideals; norms; negligent rape; sexual scripts;

  Sammanfattning : Since July 1, 2018 Sweden has a sexual crime legislation based on consent. A new criminal classification was added, negligent rape, which means that a person can be convicted of rape even though he or she has committed the crime without intent. LÄS MER

 4. 4. Normbrytande reklam - En kvalitativ studie av reklamkampanjer som har fått etiketten normbrytande reklam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emmelie Tilly; [2017]
  Nyckelord :normbrytande reklam; reklamutformning; reklamutveckling; representation; icke-stereotypa bilder; samhällsförändring; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker reklamkampanjer som i artiklar har fått etiketten normbrytande reklam. Med en semiotisk bildanalys har jag undersökt innehåll och utformning i kampanjerna och genom semi-strukturerade kvalitativa intervjuer med upphovsmännen bakom kampanjerna har jag undersökt strategin. LÄS MER

 5. 5. Könsstereotyp och könsöverskridande lek : En studie över barns fria lek, ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Casper Hafvström; Rosa Acevedo Gonzales; [2016]
  Nyckelord :recreation center; free play; gender; children s roles; gender identity; fritidshem; fri lek; genus; barns roller; genusidentitet;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how children play in free play from a gender perspective. We will examine how children do gender in the free play. LÄS MER