Sökning: "Stereotyper"

Visar resultat 1 - 5 av 1236 uppsatser innehållade ordet Stereotyper.

 1. 1. Videojuggar på Söderstadion : Om etnocentriska stereotyper i svensk elitfotboll vid millennieskiftet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Vera Boqvist; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barbie, en feministisk produkt? : En multimodal kritisk diskursanalys av hur kön och stereotyper representeras i filmen Barbie.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mathilda Vestman; Wilma Hyltse; [2024]
  Nyckelord :Stereotyp; feminism; ironi; könsroller; Barbie;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur filmen Barbie, som är en feministisk produkt med ironiska inslag, gestaltar feminina respektive maskulina könsroller och på vilket sätt filmen upprätthåller alternativt motsätter sig stereotyper som finns för män och kvinnor. Med utgångspunkt i samhällets normer och föreställningar om kön, syftar studien till att undersöka filmens roll i upprätthållandet eller motsättningen av dessa normer. LÄS MER

 3. 3. Det är skillnad på flyktingar och “flyktingar”: En diskursanalys av sverigedemokratiska och högerorienterade medierepresentationer angående flyktingströmmarna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Katrin Khalaf; [2024]
  Nyckelord :flyktingströmmarna; ukrainska flyktingar; flyktingkrisen; diskurs; diskursanalys; vi och dom; sårbarhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie utgörs av en diskursanalys av sverigedemokratiska och andra högerorienterade inlägg i svenska medier, särskilt nyhets- och debattartiklar, för att undersöka skillnader i responsen mot flyktingströmmar under 2015 och 2022. Frågeställningen fokuserar på hur och varför medierapporteringen och debatten skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 5. 5. Har alla blinda en vit käpp och solglasögon? : Hur gestaltas blinda karaktärer i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mimmie Almroos; [2024]
  Nyckelord :Blind; stereotyp; representation i film; synskadade; karaktärsanalys;

  Sammanfattning : För många kan film vara deras första kontakt med en blind person och därför är det väsentligt att blinda representeras på ett rättvist sätt. 36 internationella filmer analyserades för att se vilka hjälpmedel som användes i filmerna och hur detta relaterar till hur det ser ut i Sverige. LÄS MER