Sökning: "Stereotypifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Stereotypifiering.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck : Multidimensionell utsatthet och kulturell stereotypifiering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Mona Nadr Ali; Diwan Salwan; [2020]
  Nyckelord :Honour; violence; oppression; culture; religion; stereotyping; Heder; våld; förtryck; kultur; religion; stereotypifiering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to highlight discourses that appear in professionals’ descriptions of various aspects of honor-related violence and oppression. The study is based on seven qualitative semi-structured interviews with professionals who are in contact or have been in contact with the phenomenon within the social services. LÄS MER

 2. 2. Hur kan man inte vilja ha barn? En innehållsanalys av frivillig barnlöshet på Familjeliv.se

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Trixie Jaala Thuresson; Erika Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Voluntary childlessness; Heteronormativity; Pronatalism; Stigmatization;

  Sammanfattning : There is a general notion that everyone wants to have children and most people probably will have children during their lives. Others do not have children and consider themselves voluntarily childless. About five percent of the population of Sweden claim to not want to have children. LÄS MER

 3. 3. KÖNSSTEREOTYPER I DEN POLITISKA VARDAGSRAPPORTERINGEN, FINNS DE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annie Alsterholm; [2019-02-07]
  Nyckelord :Stereotypifiering; Könsstereotyper; Könsroller; Vardagspolitik; Medieporträttering;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar undersöka hur media porträtterar manliga och kvinnliga ministrar i vardagspolitiken. Uppsatsen tar avstamp i tidigare studier om medial framställning av manliga och kvinnliga politiker i samband med politiska skandaler, eller då politiker utsätts för stark medial uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Intoleransens vi och de andra i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marcus Szecsenyi Berguv; Anna Grove; [2018]
  Nyckelord :andrefiering; religion; utbildning; education; tolerans; intolerans; rasism; stereotyp;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker relevant litteratur och forskning om hur religionsundervisningen påverkar stereotypifiering och fördomar mot elever med religiös tillhörighet som avviker från normen. Med ett fokus på såväl elevers erfarenheter och på vilket sätt lärarens roll påverkar religionsundervisningen, så visar denna översikt att det finns ett strukturellt globalt problem. LÄS MER

 5. 5. Bilder av och verkligheter i Sverige : En kritisk analys av samhällsorienteringen för nyanlända

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Johanna Frykner Backne; Sofie Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Bilden av Sverige; intersektionalitet; kategorisering; stereotypifiering;

  Sammanfattning :  In this study we have examined the image of Sweden and its perceptions of reality in relation to newly arrived immigrants. In order to do so, we used a book named “Om Sverige” and information from the projects “Va Med!” and “Va Med-UNG!”. LÄS MER