Sökning: "Stereotypisk reklam"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Stereotypisk reklam.

 1. 1. SPEGLA VERKLIGHETEN ELLER DET VACKRA, LYCKLIGA LIVET? En kvantitativ studie om medelålders kvinnors attityder till normbrytande- och stereotypisk kvinnlig klädreklam.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida Bolin; Lisa Johnsson; Emma Jood; [2023-03-10]
  Nyckelord :Femvertising; Stereotypical advertising; Norm-breaking advertising; Normbrytande reklam; Stereotypisk reklam; Attityd;

  Sammanfattning : Executive summary The advertising industry is growing more than ever and is thought to be one of the most influential institutions in society by some researchers. What’s even more interesting is the connection between advertising and its tremendous effects on individuals as well as society at whole. LÄS MER

 2. 2. Feminism till salu! : En kvalitativ multimodal socialsemiotisk analys som undersöker hur femvertising materialiseras i tre svenska reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Sjöholm; Tilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :feminism; femvertising; advertising feminism; advertising; feministic communication; communicating feminism; feministic advertising; femwashing; stereotypes; stereotypic advertising; gender roles; gender roles in advertising; feministisk marknadsföring; feministisk marknadskommunikation; femvertising; feministisk reklam; feminism reklam; kvinnlig reklam; kvinnor reklam; kvinnor marknadsföring; stereotyper; stereotypisk reklam; marknadsföring stereotyper; könsroller; könsroller i marknadskommunikation; könsroller i reklam;

  Sammanfattning : Selling Feminism is a qualitative multimodal social-semiotic analysis that examines and maps how social-semiotic resources are used to materialize femvertising in Swedish marketing communication. The study also discusses what the use of the identified resources can say about the Swedish culture's perception of feminism and the meaning of femvertising. LÄS MER

 3. 3. Razors for all humans? A multimodal social semiotic analysis of advertising stereotypes and gender performances

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Olle Tallving; Carl Jonathan Balkow; [2022]
  Nyckelord :gender; stereotypes; advertising; Goffman; beauty products; visual communication; genus; stereotyper; reklam; skönhetsprodukter; visuell kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper aimed to investigate how advertising stereotypes can be challenged or reproduced and how gender is performed, in the context of an allegedly non-stereotypical company. In order to investigate this matter, we conducted a multimodal social semiotic analysis of the Swedish company Estrid, whose razor blades are communicated to all humans. LÄS MER

 4. 4. Helgar ändamålen medlen? : En multimodal kritisk diskursanalys om hur Unicef Sverige framställer afrikanska barn i reklamfilmer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Nora Axelsson; Viktoria McLellan; [2022]
  Nyckelord :MCDA; media; reklam; representation; semiotik stereotyper; UNICEF;

  Sammanfattning : Medier är något som vi dagligen interagerar med i olika sammanhang och det som vi ser i media påverkar hur vi uppfattar verkligheten och olika aspekter av den. Eftersom media har inverkan på vår verklighetsbeskrivning är det därför viktigt att det som visas i media är så objektivt och verklighetsnära som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Könsrelaterad marknadsföring inom bilförsäljning : En studie om hur kvinnor och män framställs på sociala medier inom bilförsäljningsbranschen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ida Rimark; Fanny Melin; [2022]
  Nyckelord :Gender-related marketing; car sales; marketing strategies; social media; Könsrelaterad marknadsföring; bilförsäljning; marknadsföringsstrategier; sociala medier;

  Sammanfattning : I takt med den digitala utvecklingen har kommunikationen mellan företag och konsument ökat på sociala medier även inom bilbranschen. Runtom i världen använder bilförsäljare sociala medier som plattformar för marknadsföring av sina respektive verksamheter både som generalagent och återförsäljare. LÄS MER