Sökning: "Sterile field"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Sterile field.

 1. 1. MAC-E-Filter characterization for PTOLEMY : a relic neutrino direct detection experiment

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Carl-Fabian Strid; [2019]
  Nyckelord :particle physics; astroparticle physics; astrophysics; PTOLEMY; relic neutrinos; monte carlo simulation; mac-e-filter; sterile neutrinos; physics beyond the standard model;

  Sammanfattning : The cosmic neutrino background (CNB) can be composed of both active and hypothetical sterileneutrinos. At approximately one second after big bang, neutrinos decoupled from radiationand matter at a temperature of approximately one MeV. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskans erfarenheter av situationer där det sterila fältet äventyras intraoperativt : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Sätermark; Anita Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Experiences; Sterile field; Surgical Site Infection; Theatre Nurse; Qualitative; Erfarenheter; Kvalitativ; Operationssjuksköterska; Postoperativ sårinfektion; Sterilt fält;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner orsakar ett lidande för patienten och medför stora kostnader för samhället. En central del i operationssjuksköterskans arbete är att ge en säker vård och undvika patientskador i samband med operation. LÄS MER

 3. 3. Concept for Improvement of Afterload in an Ex Vivo Heart Evaluation System

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Ludvig Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :afterload; heart evaluation; ex vivo heart perfusion; hjärtevaluering;

  Sammanfattning : Hjärtevaluering är avsett för att öka antalet transplanterade donerade hjärtan med målet att bli standardbehandling i samband med hjärttransplantation. Anledningen till behovet av hjärtevaluering är att samtidigt som människor dör i väntan på ett nytt hjärta så kasseras donerade hjärtan på grund av osäkerhet kring deras förmåga att skapa tillräckligt blodtryck och -flöde i mottagarens kropp. LÄS MER

 4. 4. Förebygger kirurgiska munskydd infektion hos patienten vid interventionell radiologi? : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Wiippa; Sadaf Azarnia; [2018]
  Nyckelord :bacteria; coronary angiography; healthcare-associated infections; interventional radiology; postoperative wound infections; radiographer; surgical face masks; bakterier; coronarangiografi; interventionell radiologi; kirurgiska munskydd; postoperativa sårinfektioner; röntgensjuksköterska; vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Ett av röntgensjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga spridning av vårdrelaterade infektioner, och inom interventionell radiologi innebär detta att arbeta med aseptisk teknik. Munskydd har varit standard inom kirurgi i ett århundrade men inom interventionell radiologi saknas nationella riktlinjer för dess användande, trots att den sterila tekniken i övrigt är densamma. LÄS MER

 5. 5. Production of rubber from dandelion - a proof of concept for a new method of cultivation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Författare :Lotta Oscarsson; [2015]
  Nyckelord :biotechnology; plants; natural rubber; gene technology; biology; Molecular; dandelion; cultivation; bioreactor; plant culture; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Natural rubber is a biopolymer that is invaluable in our society. It is used in medical devices, tires, engines and many other consumer products, and so far no synthetic substance has been able to compete with its properties. Today, all natural rubber comes from the rubber tree, mainly grown in southeast Asia. LÄS MER