Sökning: "Stern"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade ordet Stern.

 1. 1. Managerial differences despite Isomorphic forces : A comparative study of Handelsbanken and Nordea

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sophia Björklund; Olivia Stern; [2020]
  Nyckelord :Management; Banking; Institutional Isomorphism; Organizational identity; Organizational culture; Management consulting;

  Sammanfattning : In this comparative case study between Handelsbanken and Nordea, the homogeneous industry of banking is investigated together with the phenomena of management consulting. The two banks are scrutinized under the same laws and regulations, offering the same products and services and tend to recruit similar people. LÄS MER

 2. 2. Towards Climate Neutral Facility Management : Improved Greenhouse Gas Emission Calculations for Ihus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Isabella Agerhäll; Malin Kindmark; Cecilia Stern; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Spend Analysis; Emission Intensity; Emission Calculations; Facility Management; Facility Maintenance; Greenhouse Gas Emissions; the 2030 Agenda;

  Sammanfattning : Uppsala municipality has set a goal in line with the UN’s 2030 Agenda for sustainable development to be fossil-free by 2030. To achieve this a lot of local companies have signed the Uppsala Climate Protocol. One of these companies is the municipal facility management company AB Uppsala Kommun Industrihus, Ihus. LÄS MER

 3. 3. Challenges in software development of mobile apps in e-health

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Forsman; Michal Sisak; [2020]
  Nyckelord :eHealth; challenges; regulations; requirements; development; methods; security; mobile; app; process; software;

  Sammanfattning : Throughout the development process within organizations, various complications can appear that can reduce the quality of a software or contribute to immense costs to organizations. This is especially true for organizations that operate in fields such as the health industry where stern rules and requirements are often a fact. LÄS MER

 4. 4. Folkskollärarinnornas klagomål : Medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund i ljuset av olika reformer mellan 1957 – 1962.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Magnus Stern; [2020]
  Nyckelord :Folkskola; Sveriges folkskollärarinneförbund; klagomål; reformer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka klagomål som medlemmarna i Sveriges folkskollärarinneförbund förde fram mellan 1957 – 1962 och om dessa ändrade karaktär i relation till olika reformer och förändringar på skolområdet under perioden.  Åren efter 1945 har kallats för samhällsreformernas tid och förändringen fick återverkningar på folkskolan. LÄS MER

 5. 5. Tals additiva del-helhetsrelationer : En litteraturstudie om elevers förståelse av tals additiva del-helhetsrelationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Caroline Stern; Sophie Texén; [2020]
  Nyckelord :aritmetik; del-helhet; del-helhetsrelationer; additiva; addition och subtraktion;

  Sammanfattning : Aritmetik är den del inom matematiken som behandlar räknande och innefattar tals egenskaper och hur räknesätten fungerar och kan sättas i relation till varandra, däribland räknesätten addition och subtraktion. Förståelsen av tals egenskaper benämns vanligtvis som taluppfattning vilket innefattar olika aspekter av tal såsom bland annat tals del-helhetsrelationer. LÄS MER