Sökning: "Steve Bland"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Steve Bland.

 1. 1. Det sekulära Europa : En jämförelse mellan tre sekulariseringsteorier

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Katrine Brunday; [2021]
  Nyckelord :sekularisering; marknadsteori; sekulariseringsparadigmet; modernitet;

  Sammanfattning : Denna studie jämför tre olika sekulariseringsteorier, utformade av Steve Bruce, Charles Taylor och Rodney Stark. Ambitionen är att dels belysa, dels söka efter likheter och skillnader emellan, teorierna. LÄS MER

 2. 2. An STM-based study of Bi deposition on InAs(110)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Tobias Alpskog; [2020]
  Nyckelord :Bismuth; Deposition; STM; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : III-V semiconductor compounds containing Bi, such as InBi, have recently attracted much attention due to predictions of band inversion and topological insulators. The predictions showed that films of InBi could be applicable in quantum computers and at room temperature. LÄS MER

 3. 3. Transformativt ledarskap : - mer än summan av sina komponenter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Steve Sava; Otto Solvang; [2017]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; Lärande; Hinder för lärande; Motivation; Personlig omtanke; Inspirerande motivation; Idealiserad influens; Intellektuell stimulans;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en kvantitativ studie genomförd i surveyform. Vi har haft ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med utgångspunkt i lärteori utvecklad av Illeris och ledarskapsteori utvecklad av Bass. Dataunderlaget är inhämtat via enkäter i fyra populationer. LÄS MER

 4. 4. Oförklarliga fenomen och religiositet. Om hur tro på oförklarliga fenomen kan belysa religiositet bland unga människor i ett sekulariserat senmodernt samhälle.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Katarina Johansson; [2017]
  Nyckelord :unexplainable phenomena; spirituality; religiosity; unoffical religion; institutional religion; Secularization; late modern society; unconventional questions; youth; Sweden.; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : This is a study about unexplainable phenomena and religiosity in a secular late modern society, more exactly among youth in the southwest of Sweden. The study problematizes the difficulty of measuring religiosity, specifically with quantitative methods, and tries out new questions and formulation of questions regarding beliefs in unexplainable phenomena. LÄS MER

 5. 5. "Man kan höra musiken bara man ser omslaget" : En kvalitativ studie om vinylskivans specifika drag i en digital tid

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lisa Lanå Bolin; [2015]
  Nyckelord :Vinyl; LP; remediering; analoga medier; musikpraktiker; historicitet; materialitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att erhålla en fördjupad förståelse för de karaktäristiska drag som användare upplever att vinylskivan har i en tid av digitala strömningstjänster. Därför har två frågeställningar formulerats som behandlar vilka kvaliteter som användare tillskriver mediet och vilka praktiker som de upplever är relaterade till det. LÄS MER