Sökning: "Steven Man"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Steven Man.

 1. 1. Den nuvarande livsmedelssäkerhetens potential - En studie av livsmedelssäkerhetens senare framgång och framtida möjligheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC); Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2023]
  Nyckelord :Livsmedelssäkerhet; Livsmedelskontroll; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how food safety measures have developed over the last two decades; how the resent 2020 pandemic affected food safety- and control; how effective the current methods are; and what potential new methods might exist in the coming decade. This study was executed as a combined literary study, where current scientific studies and reports where analysed, and a survey with relevant questions, that was sent to various individuals with work experience in food safety- and control, was conducted. LÄS MER

 2. 2. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER

 3. 3. “Suck it, bitch!” : En komparativ innehållsanalys av rape/revenge-filmerna I Spit on Your Grave från 1978 respektive 2010

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Simon Melchert; Signe Nylander; [2022]
  Nyckelord :I Spit on Your Grave; rape revenge; rape avenger; feministisk filmteori; skräckfilm; fallos; nyinspelad skräckfilm;

  Sammanfattning : I Spit on Your Grave is a low budget rape/revenge-movie released in 1978, directed by Meir Zarchi. The plot follows Jennifer Hills, who is brutally raped by a group of men and then left for dead. She survives and then proceeds to seek revenge on her rapists. LÄS MER

 4. 4. Strukturella förbättringar av en markstabiliseringsmast

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Axel Skog; [2021]
  Nyckelord :ANSYS; FEA; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; ground stabilization; CAE; CAD; ANSYS; FEM; SpaceClaim; SolidWorks; Jet-Grouting; Camatec; Scandinavian Pile Driving; markstabilisering; CAE; CAD;

  Sammanfattning : This report has examined the possibilities of stiffening and strengthening a ground stabilization mast, in a way that a small production company can manufacture. The soil stabilization technique in question is Jet-Grouting also called injection drilling, which involves drilling to the desired depth and then letting high-pressure water jets mixed with filling mass to erode the surrounding soil mass and form pillars below the ground surface. LÄS MER

 5. 5. Koldioxidens effeker på elevers och kontorsarbetares hälsa och mentala prestationsförmåga i skol- och kontorsmiljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Steven Todorovski; [2019]
  Nyckelord :Sick building syndrome Inomhusmiljö Ventilation Inneklimat Luftföroreningar inomhus Indoor air pollutants Air pollution Indoor air quality CO2 health CO2 indoor; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study’s purpose was to try and study whether Carbon Dioxide in indoor environments (schools and offices) affect performance and health in students and office workers in terms of mental effects and Sick Building Syndrome. This study was executed as a literary study where eight different scientific articles were analysed and compared to see if their results are comparable with each other and show a significant connection between mental performance and Sick Building Syndrome (Health related symptoms that arise in faulty indoor environments and can give symptoms such as eye irritation, upper respiratory symptoms, headaches, etc. LÄS MER