Sökning: "Steven Mark"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Steven Mark.

 1. 1. Power within the exploitation process - A qualitative study of civil servants’ ability to control the development of the built environment in the municipality

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jenny Becker Olsson; [2017]
  Nyckelord :Politicians; Civil servants; Exploitation; Municipality; Power; Developers; Upplands-Bro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett flertal aktörer är involverade i processen att planera och bygga nya urbana områden. I Sverige är det kommunalt planmonopol vilket innebär att kommunen ansvarar för planläggning av mark och vatten. Detaljplaneläggningen definierar förutsättningarna för hur ett nytt område kan byggas. LÄS MER

 2. 2. Six Sigma strategy applied to the pharmaceutical industry : how customers benefit

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Steven Roan; Maria Jernelid; [2009]
  Nyckelord :Six Sigma;

  Sammanfattning : The pharmaceutical industry is extremely large, dynamic and a highly profitable industry. Pattison and Warren ( 2003, p 1 ) suggest that in 2002 the pharmaceutical industry pulled in profits that far exceed other industries and accounted for profits “ five-and-a-half times greater than the median for all industries represented in the Fortune 500”. LÄS MER