Sökning: "Steward"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Steward.

 1. 1. Personalomsättning inom den offentliga sjukvården - Sambandet mellan sjuksköterskors organisatoriska engagemang, tillit och lönetillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Milton; Nathalie Revelly; Emil Sirén Gualinga; [2018]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Organisatoriskt engagemang; Tillit; Lönetillfredställelse.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur agentteorins och stewardshipteorins mekanismer lämpar sig för att hantera målkonflikter mellan sjuksköterskor och deras chefer inom offentlig sjukvård i Sverige. Metod: Studien utgörs av en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Desire, cows and resilience : Investigating motivations to steward a bio-cultural refuge in Northern Sweden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Mira Gartz; [2018]
  Nyckelord :rural; resilience; entrepreneurship; Lacan; motivation; native cattle; sustainability; sustainable development; food security;

  Sammanfattning : In Sweden, centuries of agricultural modernization have marginalized locally adapted food cultures and food production systems. Yet in some places these practices and cultures survive, even in areas that lack conducive circumstances for agricultural production. These places are called bio-cultural refugia. LÄS MER

 3. 3. Vatten – en vattendelare: En utforskande fallstudie om multisektoriellt samarbete rörande vattenförvaltning i ljuset av den rådande utvecklingsdiskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jeanna Isacson; [2018]
  Nyckelord :Agenda 2030; Development; Human Rights; Multi-sectoral Partnerships; Multisektoriellt samarbete; Mänskliga rättigheter; Post-developmenteori; Post-development Theory; Tanzania; Utveckling; Vattenförvaltning; Water Stewardship; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore if multi-sectoral partnerships regarding water stewardship strengthens or weakens the view of the right to water, in the light of the current development discourse. Based on a single case study with embedded units the phenomenon, multi-sectoral partnerships regarding water stewardship, is explored in the given context of the case, which is the Kilimanjaro Water Stewardship Platform (KWSP). LÄS MER

 4. 4. Deltagande och Inre Motivation lika med Sant?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Axelsson; Christoffer Grönberg; Linnea Ranch; Sofia Schön; [2016]
  Nyckelord :Principal-stewardförhållande; Principal-agentförhållande; Deltagarorienterat managementsynsätt; Inre motivation; Yttre motivation Principal-agent relationship; Principal-steward relationship; Involvement-oriented management philosophy; Intrinsic motivation; Extrinsic motivation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om deltagarorienterat managementsynsätt och inre motivation har ett positivt samband. Metod: Studien utgick från en deduktiv ansats med en tvärsnittsdesign. Data samlades in via en webbaserad enkät som skickades ut via Sveriges Kommunikatörers nyhetsbrev. LÄS MER

 5. 5. Förtroendekris - en relationsmarodör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linus Henning; Alexander Olsson; Marcus Lindemann Engström; [2016]
  Nyckelord :Agentteori; Stewardshipteori; Förtroendekris; Volkswagen; Återförsäljare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur en förtroendekris påverkar anställda i en organisation. Metod: Via en kvalitativ forskningsmetod genomfördes en fallstudie med hjälp av åtta genomförda intervjuer. Den insamlade data analyserades med en kombination av grundad teori och pattern-matching. LÄS MER