Sökning: "Stieg Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Stieg Larsson.

 1. 1. Röda sörjor med gapande munnar : En undersökning om hur den döda kvinnan beskrivs i tre svenska deckare från 2000-talet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Erika Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; swedish crime fiction; sexual violence; dead women; Stieg Larsson; Mons Kallentoft; Lars Kepler; Maria Nikolajeva; svenska deckare; sexuellt våld; döda kvinnor;

  Sammanfattning : This essay aims to examinate how the dead woman is described in three swedish crime fiction- novels. The novels included in my study is Stieg Larsson ́s Män som hatar kvinnor, Mons Kallentoft ́s Den femte årstiden and Lars Kepler ́s Stalker. LÄS MER

 2. 2. Hjältens resa i Stieg Larssons Män som hatar kvinnor. : En analys av berättarstrukturen efter Joseph Campbells teorier om monomyten.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Harald Pålbrant; [2018]
  Nyckelord :stieg; larsson; monomyt; campbell; hjälte; resa; berättarstruktur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Grammatik på liv och död : En process- och deltagarinriktad textanalys av bästsäljande spänningslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Pontus Wiitavaara; [2015]
  Nyckelord :systemisk-funktionell grammatik SFG ; transitivitet; ergativitet; agentivitet; processtyper; deltagare; dynamisk potential; skönlitteratur; könsroller;

  Sammanfattning : Skönlitterära texter bidrar till att definiera vilka sociala identiteter, och därmed könsroller, som är möjliga i samhället (Fairclough 2010:75). Undersökningen syftar till att medvetandegöra hur könsroller, och maktstrukturer mellan dessa, reproduceras genom den grammatiska kodningen av romanpersoner i spänningslitteratur. LÄS MER

 4. 4. Hantering av svenska kulturspecifika referenser i en engelsk och tjeckisk översättning av Stieg Larssons Män som hatar kvinnor

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Takac Adrian; [2015]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; kulturspecifika referenser; svenska; tjeckiska; engelska; Stieg Larsson;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera och jämföra den engelska och tjeckiska översättningen av Stieg Larssons kriminalroman Män som hatar kvinnor och undersöka hur svenska kulturspecifika referenser har hanterats  och om de överatta texterna blev domesticerade (målspråksorienterade) eller exotiserade (källspråksorienterade). Detta undersöks genom att kategorisera de svenska kulturspecifika referenser som finns i boken och genom att kartlägga de översättningstekniker som översättarna använt sig av vid översättningen samt genom att utföra en statistisk analys av översättningsteknikernas fördelning i texterna. LÄS MER

 5. 5. La traducción de los culturemas : Dificultades y soluciones en la traducción del sueco al español del estudio: "La imagen de Suecia en los medios de comunicación después de Stieg Larsson y Millennium"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rosario Björklund; [2015]
  Nyckelord :translation techniques; translation theory; culturemes; neutralization; cultural equivalent.; técnicas de traducción; teorías de traducción; culturemas; neutralización; equivalente cultural.;

  Sammanfattning : Translation is all about finding the similar word and expression in the target language ́s culture and to try to obtain the same message as the source text. What a translator does with a translation project from the source language to the target language includes a process where several elements interact: finding the correct terminology in the target culture and be able to transfer the connotation and the message to the reader in the target language. LÄS MER