Sökning: "Stieg Trenter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stieg Trenter.

  1. 1. Köper vi verket eller författaren? : En retorisk analys av detektivromanens omslag från 1940-tal till 2000-tal

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

    Författare :Madeleine Söderberg; [2011]
    Nyckelord :detektivroman; bokomslag; omslag; 1940-tal; 2000-tal; retorik; retorisk analys; visuell retorik; Genette; topiker; troper; figurer; ethos; Leif GW Persson; Liza Marklund; Stieg Trenter; Maria Lang; Maj Sjöwall; Per Wahlöö; genus;

    Sammanfattning : Detektivromanen är en genre som på senare år blivit omåttligt populär. Idag kan man köpa en deckare i nästan varje kiosk och matbutik. LÄS MER