Sökning: "Stig Bergman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stig Bergman.

 1. 1. Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Petersson; Fredrik Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Kallpastörisering; Pastair; pastörisering; juice; energianvändning; ozon; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Jämförelse mellan värmepastörisering och kallpastörisering med ozon- en energimässig och ekonomisk utvärdering Författare: Kajsa Petersson, Fredrik Åkesson, Technology Management Handledare: Stig Stenström, Institutionen för Kemiteknik, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Stefan Yard, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Johan Sjöholm, VD, Pastair Olle Bergman, Försäljningsdirektör, Pastair Problemställning: Under senare tid har miljö i relation till energianvändning och koldioxidutsläpp blivit en allt viktigare fråga och miljövänliga produktionsmetoder kommer framöver att bli en konkurrensfördel för livsmedelsproducenter. Dock är energieffektiviseringspotentialen i livsmedelsindustrin begränsad i jämförelse med andra branscher. LÄS MER

 2. 2. Användarmedverkan inom systemutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Stig Bergman; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem. LÄS MER