Sökning: "Stig Jönsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stig Jönsson.

  1. 1. Motivation på fordonsprogrammet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK; Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

    Författare :Martin Eldonson; Stig Jönsson; [2011]
    Nyckelord :Motivation; fordonsprogrammet; omotiverade elever;

    Sammanfattning : För att få en ansvarstagande, målmedveten och motiverad elev krävs att eleven naturligtvis har ett intresse för utbildningen. Han/hon måste dessutom få en rättvis bild av det program han söker, genom sin studie- och yrkesvägledare. Brist på motivation kan bero på olika faktorer och är ofta individuell. LÄS MER