Sökning: "Stig Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Stig Johansson.

 1. 1. Stigen i staden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Engström; Malin Johansson; [2019]
  Nyckelord :Reflekterat; Oreflekterat; Stråk; Stig; Artefakter; Rörelsemönster; Gaturum; Urbanisering;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur oreflekterade och reflekterade rörelsemönster i gaturummet formas av den byggda miljön. Vi undersöker vad vi kallar Stigen i staden genom en fallstudie av Friisgatan i Malmö som under sommarmånaderna byggs om till ”sommargata”. LÄS MER

 2. 2. Sjukhuskuratorns förutsättningar till interprofessionell samverkan i en medicinsk miljö - En kvantitativ studie om hur de mer medicinskt inriktade yrkesgrupperna läkare, sjuksköterskor och undersköterskor uppfattar förutsättningarna till interprofessionell samverkan med sjukhuskuratorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jimmy Dahlqvist; Jonas Johansson; [2015]
  Nyckelord :hospital; social worker; interprofessional; collaboration; role; profession; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Authors: Jonas Johansson and Jimmy Dahlqvist Titel: Hospital social worker's opportunities for inter-professional collaboration in a medical setting [translated title]. Supervisor: Stig Linde In health care there exists a medical culture that is based on proven experience and science. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av erfarenhetsbaserade lagernivåer och arbetssätt - En fallstudie på Volvo Cars; Skövde Engine Plant

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ylva Hagberg; Sandra Johansson; [2011-09-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det genom en övergång från erfarenhetsbaserade arbetssätt till användning av vedertagna optimeringsmetoder finns möjlighet till kostnadsbesparingar för ingående lager i O-fabriken på Volvo Cars motorfabrik i Skövde (SkEP).SkEP dimensionerar idag sina lagernivåer på erfarenhetsmässiga grunder, vilket enligt teorierna inte är helt optimalt ur ett kostnadsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. 6-åringars kunskaper om källsortering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

  Författare :Stig Johansson; [2010]
  Nyckelord :förskoleklass; källsortering; miljökunskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tjänsteföretag i samarbete : En studie av små kunskapsintensiva tjänsteföretags utveckling vid samarbete

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Carl-Marcus Wahlström; Jens Asp; Vivianne Holmer; [2006]
  Nyckelord :Services; cooperation; collaboration; customer offer; knowledge; Tjänsteföretag; samarbete; kunderbjudande; kunskap; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : AbstractBachelor Thesis, School of Economics at Vaxjo universityProgram: Enterprising and Business Development, EBD 362, Spring 2006Authors: Jens Asp, Vivianne Holmer, Carl-Marcus WahlstromExaminer: Stig G JohanssonKeywords: Services, cooperation, collaboration, customer offer, knowledgeTitle: Service firms in collaboration – A study of the development of small service firms in collaborationNutek presented numbers during year 2005 witched show that the Swedish service sector, for the first time ever, was greater than the industrial sector. The kind of firms that develop most is small service firms without employees. LÄS MER