Sökning: "Stig Svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Stig Svensson.

 1. 1. Den kommunala resursfördelningen : ett svårlagt pussel

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lovisa Svensson; Rebecca Rylander; [2018]
  Nyckelord :Resource allocation; municipalities; institutionalization; public functions; Resursfördelning; resursfördelningsmodell; resurstilldelning; institutionalisering; kommun; offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : De kommunala resurserna är stora i sitt omfång men ofta begränsade i relation till verksamheterna behov. Arbetet att fördela resurser har därmed en central roll i de svenska kommunerna. LÄS MER

 2. 2. Mossfloran i Sularpskärrets naturreservat - med fokus på rikkärren

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emelie Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Det totala antalet rikkärr har minskat kraftigt de senaste tvåhundra åren. Rikkärr är ofta små till ytan med en medelstorlek på 0,67 hektar i Skåne. Rikkärr kan vara svåra att hitta då de oftast är så små till ytan, därför är kunskap om dess indikatorarter viktig för att hitta dem samt för bevarandet. LÄS MER

 3. 3. Sularpskärret - inventering av mossfloran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Julia Svensson; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Sularpskärret är ett naturreservat öster om Lund som innehåller den speciella naturtypen rikkärr. Ett rikkärr är en näringsfattig myr rik på mineraler såsom kalk och har en speciell flora och fauna knuten till sig. LÄS MER

 4. 4. Anytime-whatever : Om narrativ struktur och temporal upplösning i Stig Larssons Autisterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Mats O. Svensson; [2012]
  Nyckelord :Stig Larsson; Deleuze; narratology; Stig Larsson; Autisterna; Gilles Deleuze; Gérard Genette; narrativ; narratologi; tidsbilden; temporalitet; tid;

  Sammanfattning : This essay is reading the Swedish author Stig Larssons debut Autisterna [The Autists](1979) in the light of Gérard Genettes narratology and the time philosophy of Gilles Deleuze. The focus of the essay is time and how it is seemingly dissolved. LÄS MER

 5. 5. Sound localization for human interaction in real environment

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ralf Strömberg; Stig-Åke Svensson; [2011]
  Nyckelord :Cross-correlation; ITD; Fourier transform; Sound source localization;

  Sammanfattning : For a robot to succeed at speech recognition, it is advantageous to have a strong and clear signal tointerpret. To facilitate this the robot can steer and aim for the sound source to get a clearer signal, todo this a sound source localization system is required. LÄS MER