Sökning: "Stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 1589 uppsatser innehållade ordet Stigma.

 1. 1. Villkorligt friska : Identitetsprocesser, resiliens och stigmahantering hos unga vuxna med blödarsjuka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Felix Bäcklin; [2022]
  Nyckelord :blödarsjuka; identitet; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med denna explorativa intervjustudie är att undersöka hur unga vuxna personer med blödarsjuka (PMB) upplever sin tillvaro med sjukdomen i dagens Sverige. Särskilt fokus riktas mot blödarsjukans betydelse för identiteten och de sociala relationerna, vilket tidigare har studerats i liten utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa : Patienters upplevelser av bemötandet från vårdpersonal inom vården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Klaudia Rodziewicz-Bielewicz; Lina Norin; [2022]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; somatisk vårdavdelning; primärvården; vårdpersonal; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag ett stort växande hälsoproblem som ställer höga krav på vården samt vårdpersonal. Inom primärvård och somatisk vård behandlas många personer med psykisk ohälsa och som lider av somatisk samsjuklighet vilket gör att det krävs rätt omvårdnad och behandling för att skapa en så god livskvalité hos de personer som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Överskuldsatthet - En netnografisk studie om överskuldsattas beskrivningar av sitt mående på forumet LånForum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Salomon de Leeuw; Sophie Mösges; [2022]
  Nyckelord :Over-indebtedness; netnography; well-being; Goffmans concept of stigma; the economy-shame model; Social Sciences;

  Sammanfattning : There are some people that cannot bear with their own burden of debt. These are over-indebted individuals. Research show that the reasons for over-indebtedness are macroeconomic shocks, personal shocks such as sickness, divorce and unemployment, but also sociological factors that make individuals want to spend more than they should. LÄS MER

 4. 4. De bortglömda flickornas röster : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Chila Mohammed Amin; Michall Hussain; [2022]
  Nyckelord :ADHD; kvinnor; stigma;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på kvinnors upplevelser av att leva med diagnosen ADHD. Tidigare forskning har visat att flickor och kvinnor med ADHD ofta har dolda symtom som gör att de blir förbisedda och utan diagnos under en längre tid, som i sin tur leder till en rad konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. “Det är du som säger att jag är utanför” - Framställningar av hemlöshet i ETC och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Oscar Vilhelmsson; Sebastian Johansson; [2022]
  Nyckelord :homelessness; homeless people; media; newspaper; social constructionism; stigma; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explain how homelessness is depicted in two of Sweden's national newspapers, ETC and Svenska Dagbladet, during Sweden's first period of Covid-19 restrictions, March 11th 2020 to September 29th 2021. The two newspapers were chosen due to the difference between their ideological values, hence another aim became analysing how the depictions differed in these newspapers. LÄS MER