Sökning: "Stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 1890 uppsatser innehållade ordet Stigma.

 1. 1. ATT SES SOM AWIKANDE ELLER ATT VÅRDAS SOM PERSON-HBTQl-personers upplevelser av vårdmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Misha Eklund; [2023-03-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBTQI-personer har sämre hälsa och rapporterar fler negativa upplevelser av hälso- och sjukvård än övriga befolkningen. Heteronormativitet och queer-fobi är fortfarande vanliga inom vården, och sjuksköterskors kunskaper om HBTQI-frågor är ofta bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. LÄKAREN HADE JU ALDRIG SAGT SÅ HÄR TILL EN SMAL PERSON - Vårdpersonals reaktioner på stigmatisering av tjocka personer med sociologisk analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Hertzman; [2023-02-09]
  Nyckelord :moral emotions; stigma; tjock; viktbias; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens övergripande syfte är att öka förståelsen kring hur stigmatisering av tjocka personer inte bara påverkar de stigmatiserade. Dessutom bidrar studien med att beskriva varför negativa attityder gentemot tjocka personer förekommer och upprätthålls i ett led för att minska gapet mellan vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 3. 3. Vem tar ansvar för Kim - 84 år med ett aktivt alkoholmissbruk? En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser av arbetet med äldre individer med alkoholmissbruk.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Adam Borhammar Wahlin; Susanna Renlund; [2023-01-25]
  Nyckelord :Elderly individuals; alcohol abuse; aid worker; room for action; cooperation; ageism;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the perceived conditions and experiences aid workers had of investigating needs and assessing interventions for the elderly (65+) with active alcohol abuse, as well as what their experiences of cooperation with other activities looked like. The experience in this qualitative study consisted of seven semi-structured interviews with aid officers from two municipalities in Västra Götaland municipality. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kajsa Blomander; Julia Gunta; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Sjuksköterskor; Somatisk vård; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är vanligt förekommande i dagens samhälle och uppmärksammas i allt större utsträckning. Uppskattningsvis drabbas en av tre personer av psykisk ohälsa under sin livstid. Psykisk ohälsa är ett paraplybegrepp som inkluderar olika typer av psykiska besvär och sjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Elevers upplevelser av särskildaundervisningsgrupper : En intervjustudie från mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Marcus Franzén; [2023]
  Nyckelord :Elevröster; En skola för alla; Exkludering; Inkludering; Specialpedagogik; Stigma; Stämplingsteori;

  Sammanfattning : Franzén, M. (2022). Erfarenheter från särskilda undervisningsgrupper -En intervjustudie med elever på mellanstadiet. (Experiences from special education groups – An interview study with students in middle school). LÄS MER