Sökning: "Stigma"

Visar resultat 1 - 5 av 1221 uppsatser innehållade ordet Stigma.

 1. 1. Individualized Islamic practices and proving ‘normality’ - Thoughts and experiences of Muslim international students regarding their Muslim identities and everyday religious practices in Swedish society

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Negin Mohaghegh Harandi; [2019-10-18]
  Nyckelord :Muslims; international students; individualization of religion; stigmatization; identity- practicing Islam- lived religion.;

  Sammanfattning : Due to a rapid growth of immigration from Muslim majority countries, the number of Muslims living in Sweden has dramatically increased since 1950s. Sweden has a very diverse Muslim population in terms of cultural, ethnic, political, linguistic and educational background. LÄS MER

 2. 2. “ I början vinner man alltid ”. En kvalitativ intervjustudie om män som under någon period upplevt svårare former av spelproblem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kristoffer Rydin; Sara Tahmirpour; [2019-10-07]
  Nyckelord :Spelberoende; genus; stigma; habitus; kapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka mäns inträde i spel om pengar och hur män som undernågon period upplevt svårare former av spelproblem skildrar sitt spelande. Empirin bestod avfem semistrukturerade, kvalitativa intervjuer med män som under någon period upplevtsvårare former av spelproblem. LÄS MER

 3. 3. Poverty in a Rich Country - A Case Study on the Perception of Poverty in Japan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kotoe Mimura; [2019-09-20]
  Nyckelord :poverty; Japan; self-responsibility; undeserving poor; perception of poverty; individualization of poverty; discourse; inequality;

  Sammanfattning : Since the economic recession in Japan in the 1990s, there has been a rapid increase in inequality. Along with the recession which was accompanied by the increase of aging population, the introduction of a new employment policy backed by neoliberal economy has been contributing to the growth of inequality. LÄS MER

 4. 4. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 5. 5. HUR PÅVERKAR HÖRSELREHABILITERING LIVSKVALITETEN HOS ÄLDRE? En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hana Hassan; Ek Karin; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologisk rehabilitering; demens; depression; hörselnedsättning; livskvalitet; patienter psykologi; socialt stigma; ålder; åldrande; age; ageing; audiological rehabilitation; dementia; depression; hearing impairment; hearing rehabilitation; patients psychology; social stigma; quality of life;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this descriptive literature study is to increase the understanding of the relationship between quality of life, depression, dementia and hearing impairment, and how hearing rehabilitation can affect the quality of life amongst elderly patients.Research method: A descriptive literature review with 19 scientific articles published between the years 1997 and 2019, regarding hearing impaired elderly aged 50 years and above, have been reviewed. LÄS MER