Sökning: "Stimulation"

Visar resultat 1 - 5 av 397 uppsatser innehållade ordet Stimulation.

 1. 1. CAN WE REDUCE THE ONSET AND RECIDIVISM OF CRIME WITH NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION? A SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON RESPONSE INHIBITION

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Teresa Vaos Solano; [2018]
  Nyckelord :anti-social behavior; crime; deviant behavior; executive functions; noninvasive brain stimulation; response inhibition; transcranial direct current stimulation;

  Sammanfattning : Deficits in executive functions, specifically in response inhibition (RI), have been reported in antisocial behavior, conduct disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), etc. Individuals with deficits in RI have a high probability to show non-adapted social behavior that can lead to crime. LÄS MER

 2. 2. The Neural Mechanisms of Reward and Addiction : A Review of the Role of Dopamine in Cocaine Addiction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :neural communication; dopamine; reward; addiction; cocaine;

  Sammanfattning : Cocaine is known for its severe addictive properties and still, there is no effective treatment for cocaine addiction. Cocaine is a powerful chemical substance. It enters the brain rapidly and cause abnormal high levels of dopamine. Dopamine is found to be the neural correlate for reward. LÄS MER

 3. 3. Labyrintskola i Årsta

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Emmelina Gateman; [2018]
  Nyckelord :School; labyrinth; maze; Årsta; stimulation; curiousity; learning; cubes; game design; Herman Hertzberger; Skola; labyrint; Årsta; stimulans; nyfikenhet; lärande; kuber; speldesign; Herman Hertzberger;

  Sammanfattning : Projektet utgår ifrån en frågeställning om hur skolbyggnaden i sig kan stimulera till lärande och nyfikenhet. Det finns flera sätt som detta kan utföras på, men det här projektet fokuserar på hur detta kan utföras genom utformning av rumsligheter. LÄS MER

 4. 4. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 5. 5. Motivational factors and Leadership preferences of the Millennial generation : Unlocking the potential of our future leaders

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Clara Ines Lopez; Emma Grubbström; [2018]
  Nyckelord :Millennials; Transformational Leadership; Transactional Leadership; Career Anchors; knowledge workers; motivation; leadership; future leaders;

  Sammanfattning : A lot of effort is put into diversity by organizations today, but the diversity question mainly focuses on gender, ethnicity, cultural and beliefs (Robertson, et al., (2017), while one of the most daunting diversity challenges has been proven to be diversity between generations, which often goes overlooked and unaddressed. LÄS MER