Sökning: "Stimulation"

Visar resultat 1 - 5 av 402 uppsatser innehållade ordet Stimulation.

 1. 1. TV- och datorspel i engelskundervisningen : En studie om användning av Minecraft som stimuleringsverktyg för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Gilliam Nsumbu; Tony Klaesson; [2019]
  Nyckelord :TV- och datorspel; Digitala verktyg; datorspel; Minecraft; motivation; nyanlända; genus; engelska; grundskola; årskurs 4–6.;

  Sammanfattning : Vårt arbete handlar om hur mellanstadielärare kan använda TV- och datorspel i engelskundervisning för att öka elevernas intresse. När en del nyanlända elever kommer till Sverige måste de lära sig svenska och engelska samtidigt, vilket kan kännas som en stor belastning för dem. LÄS MER

 2. 2. Gestalta för vardagsrörlighet : ett gestaltningsexempel i Folkparken i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Alma-Lena Slipac; Saga Thornberg; [2019]
  Nyckelord :vardagsrörlighet; fysisk aktivitet; folkhälsa; offentliga miljöer; parkmiljö; landskapsarkitektur; gestaltningsverktyg;

  Sammanfattning : Stillasittande är ett stort problem och dagens fysiska miljöer stödjer inte vardagsrörlighet i den omfattning som behövs. Situationen bidrar till att fler och fler har en ohälsosam livsstil där sjukdomar som är starkt kopplade till fysisk inaktivitet kostar samhället stora summor. LÄS MER

 3. 3. De fem sinnena i fokus när barn utforskar : Fyra förskollärarens tankar kring de fem sinnenas betydelse när barns utforskar sin förskolemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Anette Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to obtain more knowledge about pre-school teachers thoughts about the stimulation of childrens five senses when exploring the preschool enviroment and how it looks when practiced at the preschool. This study is based on semiconstructed interviews of four preschool teachers. LÄS MER

 4. 4. CAN WE REDUCE THE ONSET AND RECIDIVISM OF CRIME WITH NON-INVASIVE BRAIN STIMULATION? A SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFECTS OF TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION ON RESPONSE INHIBITION

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Maria Teresa Vaos Solano; [2018]
  Nyckelord :anti-social behavior; crime; deviant behavior; executive functions; noninvasive brain stimulation; response inhibition; transcranial direct current stimulation;

  Sammanfattning : Deficits in executive functions, specifically in response inhibition (RI), have been reported in antisocial behavior, conduct disorder, attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD), etc. Individuals with deficits in RI have a high probability to show non-adapted social behavior that can lead to crime. LÄS MER

 5. 5. The Neural Mechanisms of Reward and Addiction : A Review of the Role of Dopamine in Cocaine Addiction

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Hanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :neural communication; dopamine; reward; addiction; cocaine;

  Sammanfattning : Cocaine is known for its severe addictive properties and still, there is no effective treatment for cocaine addiction. Cocaine is a powerful chemical substance. It enters the brain rapidly and cause abnormal high levels of dopamine. Dopamine is found to be the neural correlate for reward. LÄS MER