Sökning: "Stina Björs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Björs.

  1. 1. Faktorer som kan påverka blodtrycksmätning - viktiga kunskaper för sjuksköterskan

    Kandidat-uppsats, MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; MittuniversitetetMittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Inga Lisa Axman Sara; Stina Björs; [2009]
    Nyckelord :Arm; Ben; Kläder; Kroppsställning; Litterturstudie; Undersökning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Blodtrycksmätning är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter och hon/han ska genom den kunna identifiera patientens hälsostatus. Det finns brister hos sjukvårdspersonal runt om i världen om hur korrekt blodtryckemätning ska genomföras. LÄS MER