Sökning: "Stina Emaus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Emaus.

  1. 1. Evidensbaserad intervention vid nedsatt läsförmåga och läsförståelse vid afasi : En litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

    Författare :Emelie Carlstedt; Stina Emaus; [2021]
    Nyckelord :aphasia; alexia; therapy; reading; stroke; afasi; stroke; behandlingsmetod; läsförståelse; läsförmåga; språklig träning; logoped; evidens; alexi; förvärvad dyslexi.;

    Sammanfattning : The effect of aphasia varies across patients and consequently their rehabilitation needs may differ. Access to participation in today’s information society requires good reading skills and this should be considered in a patient's rehabilitation plan. LÄS MER