Sökning: "Stina Ernstsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Ernstsson.

 1. 1. I skuggan av skandalen : en studie om hästen i livsmedelskedjan i Sverige

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Ernstsson; [2018]
  Nyckelord :livsmedelskedja; hästkött; slakt; hästslakt;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie om häst i livsmedelskedjan i Sverige. Antalet hästar som gick till livsmedelsproduktion 2016 var 2668 vilket är det lägsta sedan mätningarnas start. Det motsvarar ungefär en femtedel av antalet avlivade hästar samma år. LÄS MER

 2. 2. Katalysatorer för landsbygdsutveckling : en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina Ernstsson; [2016]
  Nyckelord :landsbygdsutveckling; Leader; social tillit; governance; rationalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av Leader Nedre Dalälven 3. Det är en förening skapad för att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020, även kallat Leader. LÄS MER