Sökning: "Stina Fahlgren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Fahlgren.

 1. 1. Att bli en Employer of Choice – hur attraherar vi generation Y:s ingenjörer?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Stina Lindahl; Jenny Fahlgren; [2016]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer of Choice; Kompetensförsörjning; Ingenjörer; Arbetslivsvärderingar och Värden och Villkor;

  Sammanfattning : Den ökade konkurrensen om specialiserad kompetens är idag påtaglig för många arbetsgivare. Svensk industri är en av de branscher som berörs av detta och då framför allt på grund av en ökad brist på ingenjörer. LÄS MER

 2. 2. Kommunsjuksköterskans omvårdnadsdokumentation om bensår i hemsjukvård : En granskning av patientjournaler.

  Kandidat-uppsats, Institutionen för vård och natur

  Författare :Stina & Marie Fahlgren & Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Home care practice; municipal registered nurse role in home care practice; leg ulcer; care of leg ulcers and d ocumentation of leg ulcer; Kommunsjuksköterska; omvårdnadsdokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kommunsjuksköterskan omvårdnadsdokumentation om bensår i hemsjukvård. Som metod valdes journalgranskning. Resultatet visade att omvårdnadsdokumentationen brister på många sätt. . LÄS MER