Sökning: "Stina Gärdsell"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Gärdsell.

  1. 1. Att leda konsulter - tre vägledande principer

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Suzan Idriz; Stina Gärdsell; Eleonora Cantera Ahlman; [2012]
    Nyckelord :känslomässigt engagemang bemanningsbranschen intern marknadsföring konsult ledning human potential management service management rekrytering; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats har som huvudsyfte att undersöka hur man skapar effektiva organisationer i en tillvaro där människor är anställda på olika villkor. Vi avser att beskriva och analysera vilka aspekter ledningen kan påverka för att få konsulter att arbeta som medkrafter. LÄS MER