Sökning: "Stina Gray"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stina Gray.

 1. 1. Women of the Fäbod : An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Stina Gray; [2019]
  Nyckelord :Womanhood; transhumance; gender; initiation; rite of passage; nordic; Genus; fäbod; fäbodkultur; initiationsrit; fäbodväsen;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the meaning of womanhood in relation to the Swedish fäbod culture at the turn of the 20th century. The study is based upon a questionnaire from 1928 and the material is collected from the archives at the Nordic Museum in Stockholm and the Institute for Language and Folklore in Uppsala. LÄS MER

 2. 2. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 3. 3. Kreditbedömning ur kreditgivarens synvinkel : - Den hårda och mjuka informationens betydelse vid kreditbedömning av små och medelstora företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Stina Larsson; Maria Högdahl; [2014]
  Nyckelord :Auditing; SME’s; 5C’s; Bank; Lending; Audit report; Loan Applications; Audit deregulation; Relationship lending; Audit Process; Revision; Små och medelstora företag; 5C; Utlåning; Revisionsberättelse; Låneansökan; Revisionspliktens avskaffande; Relationsutlåning; Revisionsprocessen;

  Sammanfattning : Tidigare studier har identifierat två olika typer av information som kreditgivarna tar del av för att avgöra om kredittagaren är kapabel att betala sina skulder och fullfölja sina förpliktelser, transaktionsorienterad och relationsorienterad information (Rad et al., 2013; Gray et al., 2006). LÄS MER