Sökning: "Stina Hansen"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Stina Hansen.

 1. 1. Folkbibliotek och Facebook : Hur folkbibliotek arbetar med Facebook

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Cattani; Anna-Stina Brassman; [2018]
  Nyckelord :Social media; Facebook; Public Libraries; David Lee King; Jochumsen; Rasmusen; Skot-Hansen; The Four spaces - a new model for the public library; Sociala medier; Facebook; folkbibliotek; David Lee King; Jochumsen; Rasmusen; Skot-Hansen; fyrrums modellen;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how and why public libraries use Facebook. Internet has changed how people interact with one another in society. This is also true for how public libraries are active on social media just as their users are. LÄS MER

 2. 2. Brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :August Sandgren; Stina Dufva; Johanna Fransson; Andreas Hansen; [2017]
  Nyckelord :Ishockeyrink; Ishall; Brandteknisk riskvärdering; Personsäkerhet; Riskanalys; Utrymningstid; Tillgänglig tid; Brandscenario; Pathfinder; Argos; Fire Dynamics Simulator; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att göra en brandteknisk riskvärdering av Falkenbergs ishall och utvärdera det befintliga brandskyddet med avseende på personsäkerhet. Arbetet ingår i kursen Brandteknisk riskvärdering (VBR054) som ges av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. LÄS MER

 3. 3. Effekter av terapeutisk och taktil beröring : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

  Författare :Stina Hansen; Pernilla Rudolphi Birgersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Terapeutisk och taktil beröring är behandlingsmetoder som har använts i flera decennier. Vid sjukdom rubbas kroppens energifält. Beröring aktiverar parasympatiska nervsystemet och utsöndring av oxytocin. Omvårdnad baseras på en holistisk människosyn där helheten är en betydelsefull aspekt. LÄS MER