Sökning: "Stina Hellquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Hellquist.

  1. 1. Giftfritt och effektivt : Om att göra kloka val i tapetserarverkstaden

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies; Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

    Författare :Stina Hellquist; Malin Lindberg; [2015]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Kan vi som tapetserare arbeta effektivt och giftfritt genom att använda plattor i naturmaterial som möbelstoppning?I vårt arbete har vi undersökt förnyelsebara naturmaterial i plattor och hur de fungerar som möbelstoppning. Vi vill ta reda på vilka produkter som finns tillgängliga och undersöka vad de har för möjligheter och begränsningar. LÄS MER