Sökning: "Stina Israelsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Stina Israelsson.

 1. 1. Lärares syn på öppna laborationer i kemiundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Stina Israelsson; [2017]
  Nyckelord :inquiry-based laboratory; chemistry; teacher; curriculum theory; scientific; öppna laborationer; kemi; lärare; läroplansteori; naturvetenskapligt;

  Sammanfattning : Ett övergripande examensmål för naturvetenskapsprogrammet är att eleverna ska utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt enligt gällande läroplan. Detta innefattar ”förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser” (Lgy11). LÄS MER

 2. 2. Kvinnors och mäns erfarenheter vid ofrivliilg barnlöshet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Elina Israelsson; Stina Damberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av mödrahälsovården under graviditet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Stina Ringnér Israelsson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gränslandets villkor - Att arbeta med gömda flyktingar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stina Israelsson; Emma Larsson; [2007-05-24]
  Nyckelord :Borderland; hidden refugee-helper; solidarity; non-profit work;

  Sammanfattning : This paper is about hidden refugees and their link to the society. There are different ways of helping these people. One can help as a private person, within voluntary organisations or as a part of professional work. LÄS MER