Sökning: "Stina Johanson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Johanson.

 1. 1. Points of Unity -the Nature of Coalition among South African Women

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Johanson; Gustaf Olsson; [2006]
  Nyckelord :women?s mobilisation; points of unity; South Africa; democratisation; fragmentation; collective bargaining; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper suggests that pre-transiton mobilisation and collective bargaining creates post transiton success. It also examines how the fragility of a gender identity often results in fragmentation of crosscutting women's organisations once democracy is established, resulting in poorer cooperation between women and effectively poorer struggle for gender equality. LÄS MER

 2. 2. Etnicitet i Rwanda och Burundi, En komparativ studie med fokus på etnisk konstruktion och konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Peter Gustafsson; Stina Johanson; [2005]
  Nyckelord :Rwanda; Burundi; etnicitet; rankade etniska system ; hamitiska myten ; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vår uppsats är en komparativ studie av Rwanda och Burundi. I fokus står på vilket sätt etnisk polarisering har skapats och lett till återkommande konflikter. LÄS MER