Sökning: "Stina Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Stina Johansson.

 1. 1. Äldres upplevelse av måltidsmiljön. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Stina Johansson; Johanna Malmberg; [2019]
  Nyckelord :måltidsmiljö; äldre; nutrition; upplevelse; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots omfattande forskning och lång kännedom om vikten av nutrition för upprätthållande av god hälsa är en stor del av den äldre populationen idag malnutrierade. Nutritionen påverkas av måltidsmiljön, men hur upplever äldre måltidsmiljön? Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa upplevelser av måltidsmiljön bland äldre personer som bor på vårdboenden. LÄS MER

 2. 2. En jämställd lärobok? : En idéanalytisk studie om vad jämställdhet i läroboken kan innebära

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Stina Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Web agencies adaption of accessible web directives

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Stina Björnberg; Albin Johansson; [2019]
  Nyckelord :tillgänglighet; webb; webbdesign; webbutveckling;

  Sammanfattning : Digital divisions are getting smaller in Sweden which makes the range of users wider than ever before. This results in higher expectations and requirements on web in order to be sufficient for everyone. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingen utav social manipulering : En kartläggande granskning av säkerhetsåtgärder 2008 kontra 2018

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stina Johansson; [2019]
  Nyckelord :Social engineering; social engineering attack; social engineering technique; security measure; information security; Social manipulering; social manipuleringsattack; social manipuleringsteknik; säkerhetsåtgärd; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Sociala manipulatörer besitter förmågan att använda social interaktion som medel för att övertyga en individ eller organisation till samtycke för en specifik förfrågan. Syftet är att uppnå ett mål i form av exempelvis ekonomisk vinning, obehörig åtkomst eller serviceavbrott. LÄS MER

 5. 5. ”Nu kom munvårdbrickan fram” – En studie om sjuksköterskors erfarenheter av palliativ brytpunkt på äldreboende.

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina de Frumerie; Eva-Lena Johansson; [2018-05-02]
  Nyckelord :Äldreboende; palliativ brytpunkt; döendeprocessen; fokusgruppsintervju; erfarenheter; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: The term transition is often used in health care to describe transitions between different phases of a disease. The transition to palliative care refers to the transition from the medical care being curing to relieve suffering. LÄS MER