Sökning: "Stina Jonsson"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Stina Jonsson.

 1. 1. Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Linus Nimb; Stina Jonsson; [2022]
  Nyckelord :explosion load; protective walls; concrete; Eurocode 2; MSB; C3C; explosionslast; skyddsmur; betong; Eurocode 2; MSB; C3C; splitterverkan; hållfasthet; skjuvning; dymlingsverkan; glidning; stjälpning; markbärighet; utböjning;

  Sammanfattning : Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om konsekvenser och risker med influencer marketing för ett varumärke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stina Jonsson; Olivia Renholm; [2022]
  Nyckelord :Influencer marketing;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate influencer marketing through a qualitative study and look at the consequences and risks for brands. The study aims to facilitate companies' work with influencer marketing by investigating and highlighting possible risks in the subject. LÄS MER

 3. 3. Pre-visit pharmaceuticals : ett sätt att minska stress hos hundar vid veterinärbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Stina Ekvall; Filippa Jonsson; [2021]
  Nyckelord :dexmedetomidin; gabapentin; hund; imepitoin; trazodon;

  Sammanfattning : Djursjukvård är ett område under ständig utveckling som drivs av viljan att öka djurvälfärden och kunna hjälpa så många djur som möjligt. Ofta när detta ämne diskuteras ligger fokus på komplicerade medicinska behandlingar och exklusiv utrustning, men något som sällan ligger i fokus är hur djuren upplever situationen. LÄS MER

 4. 4. Vad skapar motivation hos elever i deras läs- och skrivprocess i svenskämnet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Stina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Motivation; motivationsskapande; läslust; skrivlust och literacy.;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vad tidigare forskning i det svensk-ämnesdidaktiska forskningsfältet har identifierat som viktiga faktorer gällande vad som skapar motivation i elevers läs- och skrivprocess i svenskämnet. Tidigare forskning i området samt litteratur skriven av forskare i området presenteras och analyseras. LÄS MER

 5. 5. Gränslöst arbete, linjechefer och deras förmåga till livsbalans : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; Stina Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Psykologi; Arbets- och organisationspsykologi; Gränslöst arbete; Flexibelt arbete; Work-life balance; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur linjechefer hanterar ett flexibelt arbete när detta blir gränslöst och hur de gör för att detta inte ska påverka balansen mellan arbete och privatliv för mycket. Det teoretiska ramverket för studien utgjordes av Krav, kontroll- och stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990), Rollteorin (Mead, 1934; Yang, 2013), Överflödsteorin samt Gränsteorin (Jang & Zippay, 2010). LÄS MER