Sökning: "Stina Löf"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Stina Löf.

 1. 1. Bilden av kvinnan i svenska nationalistiska rörelser : En semiotisk bild- och idéanalys

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Stina Löf; [2019]
  Nyckelord :svensk nationalism; feminism; kulturpolitik; diskursteori; semiotik; essentialism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine which notions of women exist within three different nationalist parties by analyzing how women are visually represented for political purposes. The aim is also to examine how these notions relate to a nationalist cultural policy. LÄS MER

 2. 2. ACCOSSORIZING THE BAKERY - Adapting an Industrial Building for a New Context

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur

  Författare :Stina Löf; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER