Sökning: "Stina Larsson Prytz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Stina Larsson Prytz.

  1. 1. Arbetsmiljöns inverkan på välbefinnande för personer med psykisk funktionsnedsättning i daglig verksamhet : En enkätstudie

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

    Författare :Stina Larsson Prytz; Matti Toivanen; [2019]
    Nyckelord :Arbete; Arbetsmiljö; Daglig verksamhet; Psykisk funktionsnedsättning; Välbefinnande;

    Sammanfattning : Daglig verksamhet möjliggör sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som kan ha svårigheter att förvärva och upprätthålla ett arbete till följd av psykisk sårbarhet och stresskänslighet. Välbefinnande påverkas av interaktionen mellan personliga egenskaper och möjligheter och krav i arbetsmiljön. LÄS MER