Sökning: "Stina Le"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Stina Le.

 1. 1. Är en introvert revisor mer oberoende än en extrovert? : en kvantitativ studie beträffande sambandet mellan revisorers personlighetsdrag och oberoende

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Stina Le; Tina Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Auditor independence; independence; personality traits; five-factor model of personality; FFM; Revisorns oberoende; oberoende; personlighetsdrag; femfaktormodellen; FFM;

  Sammanfattning : Revisorns oberoende är sedan länge ett omdiskuterat ämne. Brist på oberoende har tidigare orsakat flera större företagsskandaler och lett till att allmänheten förlorat förtroende för revisionsprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av flödesreaktor : Ett sammarbetesprojekt mellan fakulteten för teknik och naturvetenskap vid Uppsala Universitet och Fagrell produktutveckling AB

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Adrian Falk; Emmy Bengtsson; Stina Juhlin; Dong Le; Lovisa Niklasson; Karolina Svensson; Yonas Tesfamhret; [2015]
  Nyckelord :Flödeskemi; flödesreaktor; flödesoptimering; temperaturprofil; marknadsanalys; affärsnytta; kundnytta; produktutveckling; utvecklingsprojekt;

  Sammanfattning :  This report deals with thecollaborative project between FagrellProdukt Utveckling AB and studentsfrom the Faculty of Science andTechnology at Uppsala University. Theoverall objective of the project wasin addition to developing students'abilities, to help Fagrell withverification and development ofFagrells prototype, Fundamental flowreactor, for flow chemistry. LÄS MER

 3. 3. Impact of Market Gardening on Surface Water Reservoirs in Burkina Faso - Impacts of current agricultural practices around the reservoir of Toukoumtouré, Nariarlé basin, on natural phytoplankton communities.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Stina Pernholm; Wille Hyrkäs; [2007]
  Nyckelord :Physical geography; teknisk geologi; Hydrogeologi; geographical and geological engineering; Hydrogeology; West Africa; Reservoirs; Burkina Faso; cyanobacteria; reservoir; dam; environment; water; fertilizers; ecology; pesticides; IMPECA; phyto-PAM; fluorometer; market gardening; smallholders; small scale farming; paraquat; lambdacyhalothrin; LOEC; Lampride; Calloxone; surface water; irrigation; WPI; xenobiotics; phytoplankton; phytoplancton; Nariarlé; questionnaire; survey; evaporation; water balance; toxicity; engineering; socio-economic; water quality; bluegreen algae; algal bloom; anthropogenic; ecosystem; minor field study; MFS; Pernholm; Hyrkäs; Cecchi; Berndtsson; pollution; microorganisms; drinking water; Environmental studies; Miljöstudier; Naturvetenskap; Natural science; teknisk geografi; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Civil engineering; hydraulic engineering; offshore technology; soil mechanics; Väg- och vattenbyggnadsteknik; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : An evaluation of the ecological status of 23 small water reservoirs in Burkina Faso was made in 2004 by IRD (Institut de Recherche pour le Développement), Large dominance of cyanobacteria in some of the reservoirs was one of the signs of an imbalance in the ecology of the water (Cecchi et al. 2005). LÄS MER

 4. 4. Microfinance in Burkina Faso : An evaluation of the Credit with Education program for women

  Magister-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Elsa Anderman; Stina Kropp; [2006]
  Nyckelord :microfinance; micro credit; development; Burkina Faso; gender;

  Sammanfattning : In this paper we are exploring the field of microfinance; financial services given to poor and low-income individuals who do not have access to formal financial markets. The purpose of our study is to investigate if the Credit with Education program provided by the microfinance institution RCPB in Burkina Faso has had an effect onthe participating women concerning their empowerment, knowledge aboutmanagement/micro enterprises and knowledge about child nutrition and health. LÄS MER